Tarnaméra Községi Önkormányzat Polgármestere a Képviselőket 2012. január 10. napján – kedden – 16 órára a Községháza tanácstermébe rendkívüli képviselő-testületi ülésre összehívja.

NAPIREND:

1.)    A „ Faluközpont kialakítása Tarnamérán” projekt műszaki átadás-átvételi eljárás körülményeinek tisztázása.
Előadó: polgármester
előterjesztő: polgármester

2.)    Az „ Óvoda átalakítás” projekt tervezett és elfogadott költsége közötti jelentős áreltérés okainak vizsgálata.
Előadó: polgármester
előterjesztő: polgármester

Kérem az ülésen megjelenni szíveskedjenek!

Tarnaméra, 2012. január 5.

Tímár László
polgármester

Közzétette: admin.tarnamera