Tarnamera.hu - Tarnaméra Község Hivatalos Honlapja

Home » Archive

Tarnamera.hu - Tarnaméra Község Hivatalos Honlapja

Home » Archive

A kétezer fő alatti lakosságszámú községek a jövő évtől a polgármesteri hivatali feladatokat – a jelenlegi körjegyzőségekhez hasonlóan működő – közös önkormányzati hivatal keretében fogják ellátni. A létrehozás szabályait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 2013. január 1-jén hatályba lépő 84–86. és 146. §-ai tartalmazzák. A fentiek alapján hosszú …

Tovább

Tarnaméra Község Önkormányzata és a Városgondozási Kft. értesíti a Lakosságot, hogy a két ünnep közötti szemétszállítás 2012. december 28-a helyett 2012. december 29-én (szombaton) lesz.

Tovább

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 9/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról >>

Tovább

Tarnaméra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályozásáról 9/2007.(VI.07.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésről >>

Tovább

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2012.12.15. >>

Tovább

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2012.12.12. >>

Tovább

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2012.12.07. >>

Tovább

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2012.11.29. >>

Tovább

Tarnaméra Község Önkormányzatnak Képviselő-testülete (3284 Tarnaméra, Árpád u. 6.) a kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanokat nyilvános pályázat útján történő bérbeadásra ezúton meghirdeti. Bérbeadással érintett ingatlanok: 1. Tarnaméra 525/4 strandfürdő (Az 5245/4 hrsz-ú ingatlant átjárási szolgalmi jog terheli az 525/2 hrsz-ú ingatlan javára).2. Tarnaméra 518/2 táborhely3. Tarnaméra 1052 hrsz. és az 1053 hrsz. üdülő Pályázat célja: az …

Tovább