A kétezer fő alatti lakosságszámú községek a jövő évtől a polgármesteri hivatali feladatokat – a jelenlegi körjegyzőségekhez hasonlóan működő – közös önkormányzati hivatal keretében fogják ellátni. A létrehozás szabályait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 2013. január 1-jén hatályba lépő 84–86. és 146. §-ai tartalmazzák.

A fentiek alapján hosszú előkészítő munkát követően Tarnaméra, Zaránk és Boconád községek képviselő-testületei megállapodtak abban, hogy a Mötv. 85. §-ban foglalt felhatalmazással élve Tarnaméra – Zaránk Községek Körjegyzősége és Boconád Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala általános jogutódlásával (összeolvadás) Közös Önkormányzati Hivatalt alapítanak és tartanak fenn Tarnaméra székhellyel 2013. január 01. napjától.

A Hivatal elnevezése: Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal
Székhelye: 3284 Tarnaméra, Árpád u. 6.

A székhelyen működő közös hivatalt a jegyző vezeti.

2013. január 01. napjától a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal Boconád községben Boconád, Szabadság tér 1. szám alatt állandó jelleggel „Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal Boconádi Kirendeltsége” elnevezéssel kirendeltséget működtet az önkormányzati és igazgatási feladatok helyben történő intézésére és a Hivatalban ellátott feladatokhoz ügyfélszolgálat biztosítására. A kirendeltséget az aljegyző vezeti.

2013. január 01. napjától a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal Zaránk községben Zaránk, Fő út 21. szám alatt állandó jelleggel „Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal Zaránki Kirendeltsége” elnevezéssel kirendeltséget működtet az önkormányzati és igazgatási feladatok helyben történő intézésére és a Hivatalban ellátott feladatokhoz ügyfélszolgálat biztosítására. A kirendeltséget a jegyző vezeti.

A Közös Önkormányzati Hivatal a székhelyen és a kirendeltségeken is a korábban megszokott ügyfélfogadási rend szerint fogadja ügyfeleit. A hivatal elérhetősége sem változott.

További jelentős változást jelent 2013. január 01-től az egyes korábban jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási ügyek járási hivatali hatáskörbe történő kerülése. A zökkenőmentes ügyintézés érdekében munkatársaink készséggel adnak felvilágosítást ezen ügyek elintézésének helyéről, módjáról.

Tarnaméra, 2012. december 27.

Vargáné Tóth Márta
jegyző

Közzétette: admin.tarnamera