Kedvezményezett neve: Tarnaméra Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve, kódszáma: „Külterületi helyi közutak fejlesztése” VP6-7.2.1.1-21

A projekt címe, azonosító száma: „Külterületi utak fejlesztése Tarnamérán”, VP6-7.2.1.1-21- 3351166342

A szerződött támogatás összege: 72 997 797 Ft

A támogatás mértéke: 95%

Projekt befejezési dátuma: 2023.06.08

A projekt tartalma:

Tarnaméra Községi Önkormányzata a 019 és 033 helyrajzi számmal ellátott külterületi helyi közutak fejlesztését valósította meg a Széchenyi 2020 program által meghirdetett „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívásnak megfelelően önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben levő külterületi helyi közutakon. A megvalósult projekt forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította.

Tarnaméra Községi Önkormányzata a Vidékfejlesztési Programon belül meghirdetett Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás keretében 2022. június 27-én pályázatot nyert. Az érintett, a település külterületén található összesen 1790 méter hosszú külterületi útszakaszon megtörtént a már meglévő út alépítményének és szilárd burkolatának felújítása 73 millió forint európai uniós támogatásnak köszönhetően. Megvalósult a projekt célja, a rossz minőségű utak burkolatának javítása, a közlekedési feltétele javítása. A fejlesztett útszakaszok fontos funkciót töltenek be, hiszen a Tarnaméra külterületén lévő mezőgazdasági területeket fő útvonalként kötik össze, településközi és gazdasági út szerepét töltik be, biztosítják a mezőgazdasági területek megközelíthetőségét. Az érintett munkaterület átadása és a munkafolyamatok megkezdése 2022.07.15-én megtörtént. A tervezett út kialakítását a tervezetteknek megfelelő műszaki-szakmai tartalommal, a vártnál gyorsabb időtartam alatt sikerült elvégezni. A műszaki átadás-átvételi eljárásra 2023.06.08-án sor került. A fejlesztés eredményeként biztonságosabb közlekedés jött létre, javulnak a közlekedési feltételek, valamint az ott lévő tanyák megközelíthetősége, a szállítmányozás. A fejlesztés hatására megvalósult a környező utak tehermentesítése, a gazdálkodók életminőségének javulása.