Kedvezményezett neve: Tarnaméra Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program –Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása- 2022 (MFP-UHK/2022)

Projekt címe (azonosító száma): Útfelújítás Tarnaméra községben az MFP-UHK/2022 pályázat keretében (3344489700)

Szerződött támogatás összege: 14. 999. 969.,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Tarnaméra Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” alprogramja keretében a település belterületén található Alkotmány utca (Hrsz.: 253) 292 méter hosszú burkolatának felújítását kívánja megvalósítani. A fejlesztéssel érintett Alkotmány utcában az útburkolat már számos helyen kikátyúsodott, sőt az útalap is több helyen felborult, vagyis mielőbbi komolyabb beavatkozás hiányában, az útburkolat alá szivárgó téli-nyári csapadék és fagy hatására az útalap annyira elveszítheti teherbíró képességét, hogy az állagmegőrzés már csak igen komoly anyagi, és műszaki ráfordítással lenne kezelhető a későbbiekben. A projekt összhangban áll a Magyar Falu Program és jelen pályázati kiírás célrendszerével, hiszen megvalósulása esetén hozzájárul a lakosság komfortérzetének és a településképnek a javulásához, a község közlekedési infrastruktúrájának fejlődéséhez.

 A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.06.30.


Kedvezményezett neve: Tarnaméra Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése- 2022 (MFP-ÖTIK/2022)

Projekt címe (azonosító száma): Faluház fejlesztése Tarnaméra községben az MFP-ÖTIK/2022 pályázat keretében (3347655441)

Szerződött támogatás összege: 4. 999. 990.,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Tarnaméra Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” alprogramjának keretében a Tarnaméra, Árpád út 6. szám alatt található közös önkormányzati hivatali épületet szeretné korszerűsíteni. A fejlesztéssel érintett épületben a belső irodák állapota mára jelentősen leromlott. A pályázat célja, hogy a több mint száz éves, mindig is közigazgatási funkciót betöltő épület belsőleg megújuljon, valamint kialakításra kerüljön egy díszterem, amely a tanácskozási funkción kívül házasságkötő teremként is üzemelne. A tanácskozó terem kerülne átalakításra díszteremmé, új díszfal kerül kialakításra hajópadlóból díszítő elemekkel, valamint rejtve beépítésre kerül egy 6 db hangszórós hangrendszer. A terem új laminált padozatot kap, és a terem festése is megtörténik. Mindezek mellett az épület irodáiban és kiszolgáló helyiségeiben is sor kerül a repedezett falak javítására, a mennyezet és falak festésére. A fejlesztés kiegészíti a Magyar Falu Program 2020. évi „Faluházak felújítása” alprogramjában elnyert támogatásból megvalósult fejlesztést, ami az épület homlokzatának helyreállítására irányult. A projekt összhangban áll a Magyar Falu Program és jelen pályázati kiírás célrendszerével, a tervezett felújítások végrehajtásával megvalósul az ügyfelek, azaz a közszolgáltatásokat igénybe vevő lakosság és a hivatali alkalmazottak számára egyaránt megfelelő körülményeket biztosító, korszerű épített környezet.

 A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.12.31.


Kedvezményezett neve: Tarnaméra Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program –Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése- 2022 (MFP-ÖTIF/2022)

Projekt címe (azonosító száma): Temető fejlesztése Tarnaméra községben az MFP-ÖTIF/2022 pályázat keretében (3346220576)

Szerződött támogatás összege: 2. 499. 360.,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Tarnaméra Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” alprogramjának keretében az 56 helyrajzi számú köztemetőben szeretné a kerítést felújítani. Jelen pályázat keretében az Önkormányzat a temető Pozsonyi utca felőli oldalának kerítéssel történő lezárását szeretné megoldani. A temető jelenleg a megjelölt szakaszon sövénykerítéssel határolt. A személy- és gépjárműforgalom számára meglévő kapu felújítása nem tervezett. A tervezett felújítás során a 80/20 előregyártott betonkerítés oszlopai 80 cm mély alaptestekben kerülnek elhelyezésre 104 méter hosszon. A fejlesztés nem kapcsolódik más települési fejlesztésekhez. A projekt összhangban áll a Magyar Falu Program és jelen pályázati kiírás célrendszerével, hiszen megvalósulása esetén hozzájárul a lakosság komfortérzetének javulásához, a temetői, temetkezési szolgáltatások korszerűsítéséhez.

 A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.06.30.


Kedvezményezett neve: Tarnaméra Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Kommunális eszköz beszerzése- 2022 (MFP-KOEB/2022)

Projekt címe (azonosító száma): Kommunális eszköz beszerzése Tarnaméra községben az MFP-KOEB/2022 pályázat keretében (3344996831)

Szerződött támogatás összege: 1. 998. 977.,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Tarnaméra Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Kommunális eszköz beszerzése” alprogramjának keretében a település közterületeinek gondozására, karbantartására alkalmas eszközöket kíván beszerezni. Jelen pályázat keretében az Önkormányzat 1 db WC-8H függesztett ágaprítót,1 db Husqvarna 525PT5S teleszkópos magassági ágvágót, 1 db Husqvarna LC 151 fűgyűjtős fűnyírót, 1 db AL-KO LSV 560/8 fahasogatót szeretne beszerezni. A tervezett eszközbeszerzés teljes mértékben összhangban áll a pályázati kiírással, mivel a Magyar Falu Program pályázati támogatásával olyan eszközök vásárlására kerül sor, amelyek alkalmasak a közterületek megfelelő kezelésére, igényes települési környezet kialakítására.

 A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.02.28.


Kedvezményezett neve: Tarnaméra Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Kommunális eszköz beszerzése- 2021 (MFP-KOEB/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Kommunális eszközbeszerzés Tarnaméra községben az MFP-KOEB/2021 pályázat keretében (3288603217)

Szerződött támogatás összege: 2 .499. 360.,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Jelen pályázat keretében további, a kistraktorhoz kapcsolható munkagépek beszerzésére szeretne támogatást igényelni az Önkormányzat. Az AARDENBURG Alpha S 1250 szárzúzót a gazosabb, nagyobb kiterjedésű zöldfelületek kezelésére, a BP-1000 R mezőgazdasági pótkocsit a községben keletkező növényi hulladékok, építési törmelékek szállítására, a BTL-165 tolólapot és a Sitrex FS-500 sószórót pedig a téli hóeltakarításra, síkosságmentesítésre lehet majd használni.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.08.31.

 


Kedvezményezett neve: Tarnaméra Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021 (MFP-UHK/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Útfelújítás Tarnaméra Községben az MFP-UHK/2021 pályázat keretében (3278984384)

Szerződött támogatás összege: 14. 998. 699.,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” alprogramjának keretében Tarnaméra Községi Önkormányzat a település belterületén található Széchenyi út 833-as helyrajzi számhoz tartozó útburkolatának felújítását kívánja megvalósítani. A Széchenyi út (833. hrsz.) felújításra tervezett útburkolata számos helyen kikátyúsodott, sőt az útalap is több helyen felborult, mielőbbi komolyabb beavatkozás hiányában az útburkolat alá szivárgó téli, nyári csapadék és fagy hatására az útalap annyira elveszítheti teherbíró képességét, hogy az állagmegőrzés már csak igen komoly anyagi, és műszaki ráfordítással lenne kezelhető a későbbiekben. A felújításra tervezett út hossza 430 fm, a burkolat szélessége 3,5 m. A felhízott padka nyesésével, föld elszállításával szükséges kezdeni a beavatkozást. Az elszennyeződött útpálya letakarítása után a tervezett útfelújítás a teljes felületen történő bitumen emulzió szórást követően, egy 5 cm vtg. AC-11 kopó 50/70 aszfalt kopó réteg építésével folytatódik. A kétoldali 0,5-0,5 m szélességű nemesített padkát úgy kell kialakítani, hogy az a felújítandó útról a burkolaton kívülre vezesse le az útburkolatra eső csapadékvizeket. Az egyoldali, meglévő, szikkasztó jellegű földárok nem látja el megfelelően a feladatát, így az útfelújítás során ennek profilozását is szükséges elvégezni. Az érintett közműszerelvények fedlapjait a kivitelezés során az építendő aszfaltburkolat szintjére kell emelni.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.06.30.


Kedvezményezett neve: Tarnaméra Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021 (MFP-UHK/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Útfelújítás Tarnaméra Községben az MFP-UHK/2021 pályázat keretében (3278984384)

Szerződött támogatás összege: 14. 998. 699.,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” alprogramjának keretében Tarnaméra Községi Önkormányzat a település belterületén található Széchenyi út 833-as helyrajzi számhoz tartozó útburkolatának felújítását kívánja megvalósítani. A Széchenyi út (833. hrsz.) felújításra tervezett útburkolata számos helyen kikátyúsodott, sőt az útalap is több helyen felborult, mielőbbi komolyabb beavatkozás hiányában az útburkolat alá szivárgó téli, nyári csapadék és fagy hatására az útalap annyira elveszítheti teherbíró képességét, hogy az állagmegőrzés már csak igen komoly anyagi, és műszaki ráfordítással lenne kezelhető a későbbiekben. A felújításra tervezett út hossza 430 fm, a burkolat szélessége 3,5 m. A felhízott padka nyesésével, föld elszállításával szükséges kezdeni a beavatkozást. Az elszennyeződött útpálya letakarítása után a tervezett útfelújítás a teljes felületen történő bitumen emulzió szórást követően, egy 5 cm vtg. AC-11 kopó 50/70 aszfalt kopó réteg építésével folytatódik. A kétoldali 0,5-0,5 m szélességű nemesített padkát úgy kell kialakítani, hogy az a felújítandó útról a burkolaton kívülre vezesse le az útburkolatra eső csapadékvizeket. Az egyoldali, meglévő, szikkasztó jellegű földárok nem látja el megfelelően a feladatát, így az útfelújítás során ennek profilozását is szükséges elvégezni. Az érintett közműszerelvények fedlapjait a kivitelezés során az építendő aszfaltburkolat szintjére kell emelni.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.06.30.


Kedvezményezett neve: Tarnaméra Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2021 (MFP-ÖTIF/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Temető fejlesztése Tarnaméra községben az MFP-ÖTIF/2021 pályázat keretében (3282413751)

Szerződött támogatás összege: 2. 004. 007.,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Tarnaméra Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” alprogramja keretében a 242/1 és 54-es helyrajzi számokon található belső járdaszakaszok felújítási munkáját tervezi. A felújításra tervezett 242/1 helyrajzi számú járdaszakasz hossza 54 fm, a burkolat szélessége 2,3 m, az 54 helyrajzi számú járdaszakasz hossza pedig 25 fm, burkolat szélessége 0,8 m. A tönkrement szakaszok bontását talajjavító réteg építés, majd egyrétegű beton térburkolat építése követi hegesztett betonacél hálós erősítéssel, vágással, kiöntéssel. Homokos kavics talajjavító réteg építése 5 cm vtg-ban, majd C30/37 egyrétegű beton térburkolat, betonacél hálós erősítéssel, vágással, kiöntéssel kompletten valósul meg. A kétoldali 0,5-0,5 m szélességű nemesített padkát úgy kell kialakítani, hogy az a burkolaton kívülre vezesse le a csapadékvizeket. A burkolatról lefolyó víz a környezetében elszikkad, így csapadékvíz elvezető építése nem tárgya a jelen felújítási munkálatoknak.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.07.31.


Kedvezményezett neve: Tarnaméra Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2021 (MFP-ÖTIK/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Közösségi célú épület fejlesztése Tarnaméra községben az MFP-ÖTIK/2021 pályázat keretében (3285168317)

Szerződött támogatás összege: 20. 341. 897.- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:  Tarnaméra Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” alprogramjának keretében a Tarnaméra, Dobó István utca 1/a szám alatt található Platán Rendezvényházat és környezetét szeretné korszerűsíteni. A fejlesztéssel érintett rendezvényház épületében kiépítésre kerül a komplett fűtési rendszer és gázellátás, a nyílászárókra motoros redőny, reluxa és rovarháló kerül, valamint az épületvilamossági rendszer korszerűsítése és a beltéri falak glettelést követő festése is tervezett. A projekt az épület környezetét érintően is tartalmaz fejlesztési elemeket. Téliesítésre kerül a fedett, nyitott terasz áttetsző műanyag elemekkel. Tervezett még a gyalogos és gépjármű forgalmat biztosító közlekedő utak, járdák, gépkocsi parkolók kiakakítása 220 m2 felületen, valamint a megvilágításról gondoskodó 4 db kültéri fényvető elhelyezése.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.07.31.


Kedvezményezett neve: Tarnaméra Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Faluházak felújítása – 2020 (MFP-FHF/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Faluház fejlesztése Tarnaméra községben az MFP-FHF/2020 pályázat keretében (3107793198)

Szerződött támogatás összege: 4.999.987,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Tarnaméra Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Faluházak felújítása” alprogramja keretében a Tarnaméra, Árpád utca 6. szám alatt található hivatali épület külső felújítását kívánja megvalósítani. A gondos karbantartás ellenére az épület homlokzati felületképzése az elmúlt 10 évben megromlott, a felületképző anyag a hőszigeteléstől több helyen elvált. A tervezett fejlesztés során új felületképzést, vékony- és színvakolatok felhordását kell elvégezni az épület homlokzatán. A projekt nem kapcsolódik más települési fejlesztéshez, a hivatali épület legutóbb a 2009. évben esett át felújításon. A tervezett felújítások végrehajtásával javulnak az ügyfelek, azaz a közszolgáltatásokat igénybe vevő lakosság és a hivatali alkalmazottak számára egyaránt megfelelő körülményeket biztosító épített környezet alapfeltételei.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.04.30.


Kedvezményezett neve: Tarnaméra Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Óvoda udvar (MFP-OUF/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Óvodai udvar fejlesztése Tarnaméra községben (3021139322)

Szerződött támogatás összege: 2.499.995,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program „Óvoda udvar” alprogramjának keretében Tarnaméra Községi Önkormányzat a Napsugár Óvoda udvarának fejlesztését kívánja megvalósítani új udvari játszóeszközök telepítésével, korszerű esésvédő felület kialakításával. A tervezett fejlesztés keretében az óvoda udvarán meglévő és az új, telepítendő kétüléses lengőhinta esésterében kétszer 8,00 m x 3,00 m-es felülettel esősvédő gumilapok kerülnek kihelyezésre. A lapok mérete 1 m x 1 m, 4 cm-es vastagságban. Az új kétüléses, bébi ülőkével ellátott lengőhinta mellett telepítésre kerül 1 készlet rönk lépegető, valamint 1 db rugós játék.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020.10.31.


Kedvezményezett neve: Tarnaméra Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Orvosi eszköz (MFP-AEE/2019)

Projekt címe (azonosító száma): A háziorvosi ellátás fejlesztését szolgáló eszközbeszerzés Tarnaméra községben (3004747397)

Szerződött támogatás összege: 2.201.926,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt célja az egészségügyi alapellátáshoz tartozó háziorvosi ellátás eszközökkel való ellátottságának javítása Tarnaméra községben. A Magyar Falu Program keretében beszerzésre kerülő eszközökkel – 1 db érdoppler, 1 db hordozható EKG, 1 db gördíthető állvány, 2 db monitor, 2 db számítógép és 2 db nyomtató – korszerűsödik Tarnamérán az egészségügyi alapellátás infrastruktúrája és javul a hatékonysága.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020.06.30.


Kedvezményezett neve: Tarnaméra Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Temető fejlesztése (MFP-FFT/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Burkolt gyalogosforgalmi út építése Tarnaméra község temetőjében (3020574980)

Szerződött támogatás összege: 2.499.995,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A temető közepén és a ravatalozó mellett húzódó gyalogos útvonal földes, illetve részben kavicsterített felületű, ami sem műszakilag, sem a temetőbe látogatók közlekedési körülményeit tekintve nem megfelelő. A fejlesztés során mindkét szakaszon kijelölt nyomvonalon földtükör kiemelés készül. A tömörített kavicságyazat kialakítása után zsaluzat építésére kerül sor. A zsaluzat közé egyrétegű beton térburkolat készül, teljes felületében hegesztett betonacél háló erősítéssel. A betonút felületén dilatációs hézagok kerülnek kialakításra.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.05.31.