Tarnaméra Község Önkormányzatnak Képviselő-testülete (3284 Tarnaméra, Árpád u. 6.) a kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanokat nyilvános pályázat útján történő bérbeadásra ezúton meghirdeti.

Bérbeadással érintett ingatlanok:

1. Tarnaméra 525/4 strandfürdő (Az 5245/4 hrsz-ú ingatlant átjárási szolgalmi jog terheli az 525/2 hrsz-ú ingatlan javára).
2. Tarnaméra 518/2 táborhely
3. Tarnaméra 1052 hrsz. és az 1053 hrsz. üdülő

Pályázat célja: az ingatlanok strand, kemping, üdülő és táborként történő működtetése a jelenlegi természeti környezet fenntartása mellett, valamint folyamatos távlati fejlesztése.

Pályázati feltételek:

1. Pályázó vállalja, hogy a bérbe adott ingatlanokat jelenlegi rendeltetésük megtartása mellett strandfürdő és szálláshely céljára hasznosítja és üzemelteti.
2. Vállalja, hogy 2013. május 01-től a strandfürdőt és a szálláshelyeket megnyitja, ezen időpontig az üzemeltetéshez szükséges engedélyeket beszerzi. Gondoskodik a létesítmények szezonális (május 01. – szeptember 30. közötti) nyitva tartásáról.
3. Részletes fejlesztési elképzelésekre és üzemeltetésre is kitérő fejlesztési- pénzügyi- és üzleti terv csatolása.
4. Kérjük a  pályázó jelölje meg azt általa vállalt bérlet időtartamát, és az általa kínált bérleti díj összegét.

Pályázhat:
minden gazdasági társaság.

A pályázati anyag megvásárlásának helye és összege:
Tarnaméra Község Önkormányzata (3284 Tarnaméra, Árpád u. 6.). A pályázati anyag bruttó 100.000,- Ft megfizetése ellenében vehető át.

Az ingatlanokat a pályázati anyagot megvásárlók személyesen is megtekinthetik Tímár László polgármesterrel történt előzetes egyeztetés alapján.

A pályázó által benyújtandó pályázati dokumentációnak minimálisan tartalmaznia kell az alábbiakat:

1) A pályázó alábbi adatait:
a) cégnevét
b) székhelyét, elérhetőségét, telefonszámát
c) NAV és önkormányzati igazolásokat, hogy nincs tartozása
2) A pályázati feltételek vállalásait.
3) Az ingatlan hasznosítására, üzemeltetésére, valamint fejlesztésére vonatkozó elképzeléseit tartalmazó fejlesztési- pénzügyi- és üzleti tervet .
4) A kínált bérleti díj éves bruttó összegét
5) A bérlet időtartamának megjelölését.

A pályázat benyújtásának helye, módja és határideje: a pályázatot zárt borítékban „bérleti ajánlat Tarnaméra strand hasznosítására” megjelöléssel 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani Tarnaméra Község Polgármesteréhez 3284 Tarnaméra, Árpád u. 6.sz. címre 2013. január 15. 12 óráig.

Pályázat elbírálása:

A pályázatot az a pályázó nyeri, aki összességében legelőnyösebb bérleti díjat hasznosítási és üzemeltetési módot, valamint távlati fejlesztési ütemtervet kínálja.

A pályázatokat Tarnaméra Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának rendje, határideje:
A képviselő-testület lehetőséget biztosít a pályázók részére a pályázatuk képviselő-testületi ülésén történő személyes bemutatására. A pályázatok elbírálására a személyes meghallgatást követően  tartott képviselő-testületi ülésen, legkésőbb 2013. február 28-ig kerül sor.

Szerződéskötés feltételei:
a bérleti szerződés a pályázat nyertesével kerül megkötésre. A nyertes pályázó köteles a bérleti szerződést a képviselő-testületi döntést követő 8 munkanapon belül megkötni.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, minden további kárigény kizárásával.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet TÍMÁR LÁSZLÓ polgármesternél az alábbi elérhetőségeken:

  • személyesen: 3284 Tarnaméra, Árpád u. 6.sz.
  • telefonon: 36/479-101.

Tarnaméra, 2012. november 29.

Tarnaméra Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

Közzétette: admin.tarnamera