Tarnaméra Községi Önkormányzat Polgármestere a Képviselőket 2011. március 31-én – csütörtökön 16 órára a Tarnamérai Községháza tanácskozó termébe testületi ülésre összehívja.

1.) Napsugár Óvoda átköltöztetéséről, további működtetési feltételeiről szóló tájékoztató.
Előadó: Polgármester
2.) Napsugár Óvoda és Süni Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Polgármester
3.) Közoktatási intézményfenntartó társulás társulási megállapodásának módosítása.
Előadó: Polgármester
4.) Pályázati lehetőség az Óvoda átalakítására
Előadó: Polgármester
5.) Az Önkormányzat és Intézményei 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előadó: Polgármester
6.) SZMSZ felülvizsgálata, új SZMSZ megtárgyalása
Előadó: Polgámester
7.) Az Önkormányzat 2011. évi gazdasági programja.
Előadó: Polgármester
8.) Az Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési terve
Előadó: Polgármester
9.) Tájékoztató  a Faluközpont pályázatról.
Előadó: Polgármester
10.) Egyéb ügyek, indítványok

Kérem az ülésen megjelenni szíveskedjenek!

Tarnaméra, 2011. március 28.

TÍMÁR LÁSZLÓ sk.    
Polgármester

Közzétette: admin.tarnamera