Tarnaméra Községi Önkormányzat Polgármestere a Képviselőket 2012. március 29. napján – csütörtökön – 16 órára a Községháza tanácstermébe képviselő-testületi ülésre összehívja.

NAPIREND:

1.) Új települési képviselő eskütétele
Előadó: polgármester HVB elnöke
előterjesztő: polgármester

2.) Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: Polgármester
Előkészítő: HKISZIK  munkatársa

3.) Jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi tevékenységről szóló beszámoló
Előadó: Polgármester
Előkészítő: Jegyző, igazgatási ügyintéző

4.) Szociális tevékenységről szóló beszámoló
Előadó: Polgármester
Előkészítő: Jegyző, igazgatási ügyintéző

5.) Strand és üdülő épületek üzemeltetőjének beszámolója
Előadó: Polgármester
Előkészítő: Tarna Termálfürdő Kft

6.) Az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve
Előadó: Polgármester
Előkészítő: Jegyző

7.) Egyéb ügyek, indítványok

Kérem az ülésen megjelenni szíveskedjenek!

Tarnaméra, 2012. március 22.

Tímár László
polgármester

Közzétette: admin.tarnamera