Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2012. január 01-től közüzemi szolgáltatások díjai az alábbiak szerint változnak:

1. Ivóvízdíj

A Heves Megyei Vízmű által szolgáltatott lakossági ivóvízért fizetendő díj:

Vízdíj : 321.- Ft+ÁFA .

2. Hulladékszállítási díj:

2012. január 01-től a hulladékszállítási közszolgáltatást a Városgondozás Eger Kft ( 3300 Eger, Homok u. 26.)  végzi. a hulladékgyűjtő edények ürítése hetente 1 alkalommal pénteken történik.

1 db 120 l-es edényzet heti egyszeri ürítés esetén: 326,- Ft/ürítés + ÁFA
éves díj (heti egyszeri ürítési gyakoriság esetén) 16 952,-Ft/év + ÁFA

1 db 60 l-es edényzet heti egyszeri ürítés esetén: 232,- Ft/ürítés + ÁFA
éves díj (heti egyszeri ürítési gyakoriság esetén) 12 064,-Ft/év + ÁFA

1 db 80 l-es edényzet heti egyszeri ürítés esetén: 285.- Ft/ürítés + ÁFA
éves díj (heti egyszeri ürítési gyakoriság esetén) 14 820,-Ft/év + ÁFA.

Szelektív hulladékgyűjtési napok:

Január 20.
Február 17.
Március 23.
Április 20.
Május 18.
Június 22.
Július 20.
Augusztus 17.
Szeptember 21.
Október 19.
November 16.
December 21.

A hulladékszállítási díj befizetéséről és módjáról későbbiekben értesítjük a lakosságot.

3. Szociális alapellátás térítési díjai 2012. január 01-től:

Megnevezés

Megállapított intézményi térítési díj (nettó)

Szociális étkeztetés

480.- Ft/adag

Házi segítségnyújtás

602.-Ft /óra

Ebédszállítás díja

120.- Ft

A szociális étkeztetésért fizetendő nettó díjra 27 %-os ÁFA kerül felszámításra.

4. Napközi konyhán igénybe vett étkeztetésért fizetendő térítési díjak 2012. január 01-től:

Térítési díj ellátotti csoportonként

Ellátottak

nettó térítési díj Ft/adag

Bölcsőde

340.-

Óvoda

280.-

Iskola 3x étkezés

320.-

Menza 1x-i ebéd

200.-

szociális, munkahelyi és vendég étkezés napi 1x-i ebéd

480.-

táborozás, vendég étkezés napi 3x-i étkezés

1.496.-

Az étkeztetésért fizetendő nettó díjra 27 %-os ÁFA kerül felszámításra.

Közzétette: admin.tarnamera