augusztus 26, 2011 Pályázatok Nincs hozzászólás

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (3284 Tarnaméra, Árpád u. 6.) a kizárólagos tulajdonában lévő alábbi ingatlanját felajánlja értékesítésre nyilvános pályázat útján:

  • tarnamérai 457/2 hrsz alatt felvett ingatlant (Tarnaméra Árpád utca 46. régi óvoda épülete és udvar)

A pályázatot a legmagasabb árajánlatot tevő pályázó nyeri el.

A pályázatok benyújtásának helye, módja és határideje:
a pályázatot zárt borítékban, a  helyrajzi szám feltüntetésével 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani Tarnaméra Község Jegyzőjéhez, 3284 Tarnaméra Árpád utca 6.sz. címre 2011. szeptember 8-án 10 óráig.

A pályázatok elbírálásának ideje:
a benyújtási határidő lejártát követő testületi ülésen.

A Képviselő-testület fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot érvénytelenné nyilvánítsa minden további kárigény kizárásával.  

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet Tímár László polgármesternél az alábbi elérhetőségeken:

  • személyesen: 3284 Tarnaméra, Árpád utca 6.szám
  • telefonon: 36 / 479-101, 36 / 479-116
Közzétette: admin.tarnamera