2013. május 26.

Az új LEADER pályázatokat a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított űrlapon, ügyfélkapun lehet benyújtani 2013. június 17-én 08:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb augusztus 31-én 18:00 óráig.
A jóváhagyott HVS-ek LEADER Intézkedési Terveinek egységes formában, IH közleményben történő meghirdetésére várhatóan június 7-én kerül sor. Ezzel egy időben Akciócsoportunk LEADER Intézkedési Tervét és annak dokumentumait is (projekt adatlap, formanyomtatványok) közzéteszi honlapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia/Stratégia 2013 menüpontban.

A LEADER pályázatokat ügyfélkapun keresztül, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján található elektronikus ügyintézési felületen kell benyújtani, amelyre 2013. június 17. napjától lesz lehetősége a pályázónak. Ahhoz, hogy a pályázat feltölthető legyen az elektronikus felületre, a következő adminisztrációs feltételeknek kell telesülni:
Természetes személy (magánszemély, őstermelő, egyéni vállalkozó) pályázó esetén:
– Ügyfél-regisztrációs számmal kell rendelkezni.
(Amennyiben még nem rendelkezik ezzel, az MVH honlapjáról letölthető G0001-es ügyfél-regisztrációs adatlapon,  postán igényelhető az MVH illetékes megyei kirendeltségénél.)
– Ügyfélkapus eléréssel kell rendelkezni:
(Igényelhető az okmányirodákon.)
Ez esetben a pályázat feltöltésekor saját ügyfélkapus regisztrációját használja, nem kell meghatalmazás.

Szervezet (nonprofit szervezet, önkormányzat), vagy társas vállalkozásként (kft, bt.) működő pályázó esetén:
– A pályázónak a regisztrációs szám mellett egyedi jelszóval is rendelkezni kell, ami az elektronikus ügyintézési felületre való belépéshez szükséges.
(A jelszó szintén az MVH-tól igényelhető, amelyhez az MVH honlapjáról letölthető G946-os adatlapot kell kitölteni és postán az MVH illetékes megyei Kirendeltségéhez elküldeni. Az adatlap benyújtása történhet személyesen is.)

Ez esetben az elektronikus kérelemkitöltő felületen először az állandó meghatalmazásra és annak bejelentésére vonatkozó nyomtatványt kell kitölteni és ügyfélkapun keresztül benyújtani, majd ezt követően három példányban kinyomtatni, és azt az ügyfélnek, a meghatalmazottnak valamint két tanúnak aláírni. A meghatalmazás egy példányát a meghatalmazott, másik példányát az ügyfél köteles megőrizni, a harmadik példányt legkésőbb a meghatalmazásban szereplő eljárási cselekmény elvégzését megelőzően öt nappal kell eljuttatni az MVH megyei kirendeltségére.  
A pályázni kívánók tájékozódásának elősegítésére ezúton közzétesszük a jogcímrendeletet. A LEADER Intézkedési Tervünk az Eljárásrendnek megfelelően az IH Közlemény megjelenésével egy időben lesz elérhető honlapunkon.
35/2013. (V. 22.) VM rendelet

TTRM Egyesület Munkaszervezete

Közzétette: admin.tarnamera