Tarnaméra Községi Önkormányzat képviselő-testülete csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához.
A testület költségvetési rendeletében biztosította a támogatásra szánt összeget.

A pályázat településünkön történő kiírásának feltétele volt, hogy a csatlakozási nyilatkozat a megadott határidőn belül visszajuttatásra kerüljön Oktatási Minisztérium Támogatáskezelő részére.
Ezen feltételnek eleget téve 2010. október 01-ig kiírása került a pályázat és 2010. október 29-ig a diákok benyújtották pályázataikat.

Önkormányzatunkhoz 10 pályázat érkezett be határidőn belül, melyet a testületi ülésen megtárgyalva mindet érvényesnek talált a Képviselő-testület.

A 10 pályázó közül –  szociális helyzetüket megvizsgálva és rangsorolva rászorultságukat – 7 pályázat került támogatásra.
Egy pályázó havi 5.000 Ft támogatásban részesül 10 hónapon keresztül a 2010 / 2011 –es tanévben.

Reméljük a támogatásban részesített diákok sikeresen végzik tanulmányaikat, melyhez sok sikert kíván Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Polgármestere.

Tarnaméra, 2010. december 03.

Tímár László sk.
Polgármester

Közzétette: admin.tarnamera