augusztus 17, 2010 Friss hírek Nincs hozzászólás

Értesítem Zaránk község lakosságát, hogy a Magyar Köztársaság elnöke az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását 2010. október 3-ra (vasárnapra) tűzte ki.  A szavazás 6 órától 19 óráig tart.
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 2010. augusztus 19-ig kapnak értesítést. A névjegyzék 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-ig tekinthető meg Tarnaméra – Zaránk Községek Körjegyzői Hivatalában. A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-én 16 óráig lehet kifogást benyújtani.
A választópolgár ajánlási jogával 2010. szeptember 3-ig ajánlószelvényének átadásával élhet.  A választópolgár egy önkormányzati képviselőjelöltet, egy polgármester jelöltet és egy megyei közgyűlési listát ajánlhat. Jelöltet legkésőbb 2010. szeptember 3-án 16 óráig lehet bejelenteni a Helyi Választási Bizottságnál (HVB címe: 3296 Zaránk, Fő u. 21.).
Egyéni listás képviselőjelölt az, akit a választópolgárok legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
Polgármesterjelölt az, akit a választópolgárok legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott.
A megyei választókerületben listás állíthat az a jelölő szervezet, amely a választókerület választópolgárai 1 %-ának ajánlását összegyűjtötte.

  • Zaránk községben a képviselő jelöltséghez szükséges érvényes ajánlások száma: 4 db,
  • a polgármester jelöltséghez szükséges érvényes ajánlások száma: 12 db.

A választási bizottságok megbízott tagjait a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet, illetőleg független jelölt legkésőbb 2010. szeptember 17-én 16 óráig jelentheti be.
A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat. Az a választópolgár, aki 2010. június 16-ig tartózkodási helyet létesített, igazolással tartózkodási helyén szavazhat. Igazolást ajánlott levélben 2010. szeptember 28-ig, személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén 16 óráig kérhet a lakóhelye szerint illetékes jegyzőtől.
Részletes tájékoztatásért Tarnaméra – Zaránk Községek Körjegyzői Hivatalában működő választási irodához lehet fordulni.
A Választási Információs Szolgálat elérhetősége Zaránk községben: 3296 Zaránk, Fő u. 21. tel: 36/471-983 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, Tarnaméra községben a körjegyzőség székhelyén: 3284 Tarnaméra, Árpád u. 6. tel: 36/479-116 e-mail: jegyzo@tarnamera.hu, titkarsag@tarnamera.hu, illetve a www.valasztas.hu oldalon további részletes információk, letölthető nyomtatványok találhatók.

Zaránk, 2010. augusztus 16

Vargáné Tóth Márta
körjegyző
Helyi Választási Iroda vezetője

Közzétette: admin.tarnamera