Tarnaméra Község Önkormányzat Képviselő-testülete (3284 Tarnaméra, Árpád u. 6.) a kizárólagos tulajdonában lévő a következő strand és hozzá kapcsolódó ingatlanokat nyilvános pályázat útján történő bérbeadásra ezúton meghirdeti.

Ingatlanok:

1.    Tarnaméra 525/4 strandfürdő
2.    Tarnaméra 518/2 táborhely
3.    Tarnaméra 1052 hrsz. és az 1053 hrsz. üdülő

Pályázat célja: az ingatlanok strand, kemping, táborként történő működtetése a jelenlegi természeti környezet fenntartása mellett, valamint folyamatos távlati fejlesztése.

Pályázati feltételek:

1.    Pályázó vállalja, hogy legalább a nagymedencét + körmedencét (2011. július 02.) megnyitja.
2.    2011. június 30. napjáig elvégzi a pályázati anyagban megjelölt szükséges felújításokat.
3.    Vállalja, hogy  a régi bérlő esetlegesen az Önkormányzattal szemben indított peres és nem peres eljárásokban az Önkormányzat helyett eljár, annak érdekeit képviseli és ennek költségeit viseli, valamint elmarasztalása esetén a kártérítés összegét magára vállalja.
4.    A szerződés megkötésével egyidejűleg 500.000 Ft összeget letétbe helyez az Önkormányzat pénztárában a strand nyitásának Falunapra történő biztosítására, amely határidőben történő nyitás esetén a nyitást követő első munkanapon visszajár.
5.    Vállalja, hogy az 525/2 hrsz-ú ingatlan javára bejegyzett átjárási szolgalmi jogot biztosítja.

Pályázhat: minden gazdasági társaság.

Bérlet időtartama: 50 év

Bérleti díj: a pályázó anyagi lehetőségeihez mérten szabad belátása szerint.

A pályázati anyag megvásárlásának helye és összege: Tarnaméra Község Önkormányzata (3284 Tarnaméra, Árpád u. 6.). A pályázati anyag bruttó 100.000,- Ft megfizetése ellenében vehető át.

A pályázó által benyújtandó pályázati dokumentációnak minimálisan tartalmaznia kell az alábbiakat:

1)    A pályázó alábbi adatait:
a)    cégnevét
b)    székhelyét, elérhetőségét, telefonszámát
c)    NAV és önkormányzati igazolásokat, hogy nincs tartozása
2)    A pályázati feltételek vállalásait.
3)    Az ingatlan hasznosítására, üzemeltetésére, valamint fejlesztésére vonatkozó elképzeléseit.
4)    A kínált bérleti díj éves bruttó összegét.

A pályázat benyújtásának helye, módja és határideje:
a pályázatot zárt borítékban „bérleti ajánlat Tarnaméra strand hasznosítására” megjelöléssel 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani Tarnaméra Község Jegyzőjéhez 3284 Tarnaméra, Árpád u. 6.sz. címre 2011. május 16. 12 óráig.

A pályázat benyújtása 200.000,- Ft bánatpénz befizetése mellett fogadható el. A bánatpénzt az Önkormányzat pénztárába kell befizetni a beadási határidőig, amely a nyertes pályázat esetén a Falunapra letétbe helyezendő összeghez beszámításra kerül.

Pályázat elbírálása:

A pályázatot az a pályázó nyeri, aki az alábbi két bírálati szempontot maradéktalanul teljesíti:

1.    A legelőnyösebb hasznosítási és üzemeltetési módot, valamint távlati fejlesztési ütemtervet kínálja.
2.    Garantálja a Falunapra legalább a nagymedence  + körmedence megnyitását a község lakóinak.

A pályázatokat Tarnaméra Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő  napon belül.

Az ingatlanokat a pályázati anyagot megvásárlók személyesen is megtekinthetik. A megtekintésre 2011. május 9. napján 10 órakor biztosítunk lehetőséget.

Szerződéskötés feltételei: a bérleti szerződés a pályázat nyertesével kerül megkötésre. A nyertes pályázó köteles a bérleti szerződést a képviselő-testületi döntést követő 5 munkanapon belül megkötni.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, minden további kárigény kizárásával.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet TÍMÁR LÁSZLÓ polgármesternél az alábbi elérhetőségeken:
– személyesen: 3284 Tarnaméra, Árpád u. 6.sz.
– telefonon: 36/479-101.

Tarnaméra, 2011. április 28.

Tarnaméra Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

Közzétette: admin.tarnamera