Tizenkét éve romosodik, pusztul utolsó felújítása óta az 1776-ban épült pusztafogacsi kápolna. Megmentésére most újabb akciót kezdeményeztek.

Szalay Zoltán

Vendégmarasztalóak a kápolnához vezető utak esőtől felázott kátyúi. Bárcsak a Tarnaméra külterületén lévő természeti akadályok ennyire gátolták volna a sokak szerint Almásyak építtette imahely, mellette a Ledneczkyek kriptájának tolvajait, kifosztóit! Akkor most nem a nagyon megrongálódott épület helyreállítása, hanem igazi népünnepélynek számító fogacsi búcsú miatt kellene átvergődni a ragacsos sáron.
Mégis érdemes vállalni az apróbb nehézségeket, mert nemes a szándék. Az ötlet – a néhai Túri Margit és Berci atya példáját követve – lapunk dél-hevesi térségért felelős városi szerkesztője, Szuromi Rita fejéből pattant ki. Mint már beszámoltunk róla, ő vetette fel Tarnaméra, Boconád és Zaránk polgármesterei és Szőke József esperes előtt a kápolna megmentésének a gondolatát. Sikerült megszereznie a jó ügyhöz Godó Lajos térségi országgyűlési képviselő támogatását. Dürgő Erzsébet a Kulturális Örökségvédelmi Hivataltól arra tett ígéretet, hogy még az idén egymillió forintot fordítanak az objektum állagmegóvására.
Mindez már az imahely előtt az elmúlt hét szombatján tartott köszöntőben hangzik el. A megmentési-felújítási akció első rendezvényén száznál is többen vannak. A környező falvakból, főleg idősebbek, innen elszármazottak a fővárosból, a helyért tenni akarók Egerből, Gyöngyösről, még a Jászságból is. S persze, egykori pusztafogacsiak.
Major József 1945 és 1959 között élt ezen a vidéken.
– Akkoriban 104 tanya jelentette Fogacsot – emlékezik kérésünkre. – Volt itt iskola is, összevont osztályokkal. Az emberek gazdálkodtak. Számos tanyán állami gondozott gyerekeket is befogadtak. Az 1960-as években az iskola lassacskán megszűnt, a diákok a környező falvak intézményeibe kerültek be tanulni. Aztán a gazdaságok is felszámolódtak.
– A kápolnát 1994-ben, majd 1996-ban is felújították – folytatja a vezetéknevét elhallgató Kati, aki szintén élt e helyen. – Sajnos, hiába újult meg a kápolna, hamarosan lelopták a tetejét, vandálok tönkre tették, kipakolták a kriptát, szétdúlták a temetőt is. Még jó, hogy a kápolna legfőbb tartozékait elmenekítették a környező templomokba.
– Annak idején kértem a papot – veszi vissza szót Major József -, hogy hozasson egy autó földet, betömni a kripta ajtaját. Hiába. Az önkormányzatnak is jobban kellett volna figyelni rá, dehát mit várjunk azoktól, akik még a strandunkat is eladják…
Mindketten jó néven veszik az újabb megmentési ötletet, de aggódnak is. Részint azért, mert félő, hogy megint a bűnös szándékúak martaléka lesz minden érték, részint, mert a községekben nem mindenkinek megfelelő e kérdéshez a hozzáállása. József szerint pedig lehetne jól járható földutat létesíttetni az ingyenélőkkel. Talán a tehetősebbek is részesei lehetnének e nemes gondolat valóra váltásának.
Amiképp teszik ezt teljesen önzetlenül Beer Ferencné megyei közgyűlési alelnök, szihalmi iskolaigazgató jóvoltából jó hangulatot fokozó, pattogó ritmusú indulóikkal a Szihalmi Fúvószenekar tagjai, Gulyás László vezetésével, Ferencz Gábor zongoraművész előadásával, a nyolcadikos Domán Dorina fuvolajátékával. A pergő, színvonalas műsort vezénylő Mucsi Istvánné, Tarnaméra művelődésszervezője is rengeteget tett e program sikeréért. A maga költötte Merengő Fogacshoz című verse is elhivatottságát jelzi. Méra lelkes alpolgármestere, Szabó Edina beszédében arra kér mindenkit, legyen részese az összefogásnak, amellyel megőrizhető a jövőnek ez a kegyeleti hely.
Egyre többen tartják már: így kell lennie!
*
kc: A kápolnáért rendezett ünnepség fénypontjai
A fogacsi népdalokat előadó alkalmi kórus mellett szép énekkel, tettekre sarkalló, őszinte szavakkal teszi emlékezetessé az eseményt a 81 esztendős Kelemen Géza, aki mérai létére 35 évig ugyanolyan gazdálkodó volt, mint a fogacsiak. Szőke József esperes megindító, hatásos beszéde igazi áldás, abban a reményben, hogy a tervezett szeptemberi Fogacsi Napon még több, a kápolnáért cselekedni kívánó erősíti majd a közösséget.
*
kc: Jótékonyság,
adományok
A szombati jótékonysági koncert közönsége révén mintegy 50 ezer forint gyűlt össze. Ezt az összeget a további adományokkal és a Túri Margit jegyezte alapítvány számláján lévő pénzzel együtt a kápolna felújítására fordítják.

Közzétette: admin.tarnamera