Tarnaméra Községi Önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/a. §. Alapján pályázatot hirdet Tarnaméra Községi Önkormányzat VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT Területi Védőnői munkakörben.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: napi 6 órás munkaidőben

Munkavégzés helye: Heves megye TARNAMÉRA község közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó, illetve a megbízással járó lényeges feladatok: 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet szerinti feladatellátás.

Illetmények, juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

a) egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett diploma
b) felhasználói szintű ECDL ismeretek
c) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szakterületen szerzett szakmai tapasztalat.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2009. március 01.

A pályázat benyújtásának határideje: a hirdetés megjelenésétől számított 20 nap.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt TÍMÁR LÁSZLÓ polgármester nyújt: 3284 Tarnaméra, Árpád út 6. sz. Telefon: 36 / 479 – 101

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Tarnaméra Községi Önkormányzat címére történő megküldésével: 3284 Tarnaméra, Árpád út 6.sz.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidőtől számított 30 napon belül.

Közzétette: admin.tarnamera