Tarnaméra Községi Önkormányzat Polgármestere a Képviselőket 2013. március 28. napján – csütörtökön – 16 órára a Községháza tanácstermébe képviselő-testületi ülésre összehívja.

NAPIREND:

1.) A Gyámhatósági, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: Polgármester
Előkészítő: családsegítő, igazgatási ügyintéző

2.) Szociális tevékenységről szóló beszámoló
Előadó: Polgármester
Előkészítő: Jegyző, igazgatási ügyintéző

3.) Konyha üzemeltetési szerződés jóváhagyása
Előadó: Polgármester
Előkészítő: polgármester, jegyző

4.) Intézményi térítési díjak megállapítása
Előadó: Polgármester
Előkészítő: jegyző, gazdálkodási ügyintéző

5.) Az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési terve
Előadó: Polgármester
Előkészítő: Jegyző

6.) Lenin utca átnevezése
Előadó: polgármester
Előkészítő: ad hoc bizottság

7.) Egyéb ügyek, indítványok

Kérem az ülésen megjelenni szíveskedjenek!

Tarnaméra, 2013. március 22.

Tímár László
polgármester

Közzétette: admin.tarnamera