Tarnaméra Községi Önkormányzat a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tarnaméra Községi Önkormányzat védőnő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3284 Tarnaméra, Mátyás király utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 49/2004.(V.21.) ESZCSM rendelet szerinti feladatellátás

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Védőnő,
  • védőnői munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Részletes fényképes, szakmai önéletrajz; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány képesítést igazoló okirat másolata; pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, és a pályázati eljárás lefolytatásában részt vevők általi megtekintéséhez, megismeréséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tímár László nyújt, a 36/479-101 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Tarnaméra Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3284 Tarnaméra, Árpád utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 393/2014 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.
  • Személyesen: Tímár László, Heves megye, 3284 Tarnaméra, Árpád utca 6.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A kinevezésről személyes meghallgatást követően Tarnaméra Község Önkormányzatának Polgármestere dönt. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott írásos pályázatuk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. április 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Tarnaméra Község honlapja (www.tarnamera.hu) – 2014. március 25.
Közzétette: admin.tarnamera