Tarnaméra Községi Önkormányzat a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tarnaméra Községi Önkormányzat Intézményi étkeztetést szervező és könyvtáros munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3284 Tarnaméra, Árpád utca 6/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Osztott munkakörben intézményi étkeztetés szervezési és könyvtárosi feladatok ellátása. Gondoskodik a gyermek intézményi étkeztetés feladatainak zavartalan ellátásáról, vezeti az étkezők nyilvántartását és a kedvezményes gyermekétkeztetésben részesülők nyilvántartását. Gondoskodik a térítési díjak beszedéséről. Elkészíti a hó végi élelmezési elszámolásokat. Ellátja a könyvtári szolgáltatással kapcsolatos feladatokat.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középiskola/gimnázium, pénzügyi végzettség,
  • pénzügyi területen szerzett – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • könyvtáros, közművelődési munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • részletes, fényképes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, képesítést igazoló okiratok másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez és a pályázati eljárás lefolytatásában résztvevők általi megtekintéshez, megismeréséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tímár László nyújt, a 36/479-101 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Tarnaméra Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3284 Tarnaméra, Árpád utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 502/2014 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményi étkeztetést szervező és könyvtáros.
  • Személyesen: Tímár László, Heves megye, 3284 Tarnaméra, Árpád utca 6.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A kinevezésről személyes meghallgatást követően Tarnaméra Községi Önkormányzat Polgármestere dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Tarnaméra Község honlapja – 2014. április 30.
Közzétette: admin.tarnamera