április 24, 2010 Egyéb Nincs hozzászólás

Süni Bölcsöde Tarnaméra


Az intézmény neve: Süni Bölcsőde, Selyempocak csoport

Az intézmény címe: 3284 Tarnaméra Árpád út 6/a

Az intézmény elérhetősége:

Tel/fax: 36/479-679

E-mail: suni@tmerabolcsode.t-online.hu

A Bölcsőde vezetője: Molnár Andrásné

Süni Bölcsőde Szakmai Program >>

„A gyermek szeme a jövő tükre.
Jaj, aki elhomályosítja azt”
(Juhász Gyula)

Az intézmény bemutatása

Bölcsődénk Heves megye déli részén, egy 1780 lelket számláló kisközségben Tarnamérán helyezkedik el, Hevestől 13, Gyöngyöstől 25 km-re.

Településünkön még eddig nem működött bölcsőde, de a lakosság igényeihez igazodva, hozott olyan döntést a Képviselő Testület, hogy a megfelelően előkészített tervek alapján, egy kevésbé kihasznált helyiségben induljon be a bölcsődei csoport. A közel 9 millió Ft-ba kerülő intézményt a fenntartó saját erőből valósította meg.

A bölcsődét, az óvodát, és az iskolát Tarnaméra Önkormányzata és a szomszédos település Zaránk község, fenntartói társulásban működteti. Így mi fogadjuk Zaránk bölcsődés korú gyermekeit is.
A bölcsőde a Napsugár Óvoda intézményeként teljes szakmai önállósággal működik 2009. január 1-től.
A bölcsődei férőhely 10 fő, a tényleges létszám 13 fő, és 3 kisgyermekeket el kellett utasítani /várólista/ helyhiány miatt.

A településen élő családok életkörülményei a magyarországi átlaghoz hasonlóan, megváltoztak. A nagymamák még aktív dolgozók, így az édesanyák mennek vissza dolgozni a gyermek 2 éves kora után. A munkahely is felajánlja a lehetőségét, amit a szülők el is vállalnak. Így nőtt meg az igény a bölcsőde beindítására.
Sajnos településünkön is egyre több a szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű kisgyermek. Fontosnak tartjuk a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének megteremtését, a hátrányok csökkentését.
Az intézmény szerepe, felelőssége ezért hangsúlyossá vált.

Célunk a Szülők nevelő partnereként a családi nevelést kiegészítve a kisgyermekek szakszerű gondozása, nevelése.

Bölcsődénk gyermekszemlélete

Legfontosabb célunk intézményünkben, a gyermekközpontú nevelés, szakszerű gondozás. Nyitott, a családi nevelésre alapozva, a szülők nevelő partnereként egy boldog gyermekkor biztosításával szeretnénk megteremteni a gyermeki személyiség szabad kibontakoztatásának optimális feltételeit.
Arra törekszünk, hogy bölcsődéseink harmonikusan fejlődjenek, érezzék testi, lelki biztonságukat, melyhez meleg, családias, egészséges környezetet alakítunk ki számukra.
Legfontosabbnak tartjuk, hogy szeretettel, törődéssel, teljes odafordulással bánjunk a kisgyermekekkel, így a bölcsődénk egy

„szociális anyaöl” legyen a gyermek életében.
„A gyermek akkor fejlődik a legjobban,
ha testileg és lelkileg jól érzi magát.”

A bölcsőde dolgozói elkötelezettek munkájuk iránt, melyet a gyermekek iránt érzett szeretet táplálja.

A gyermekekre irányuló feladataink:

A gyermekek átsegítése a családból a bölcsődébe. A kisgyermeknek a legnehezebb, elválni a szülőtől, ezért többféle módon igyekszünk ezt a nehézséget zökkenő mentesebbé tenni.

 • bölcsődébe kerülés előtt „bölcsőde kóstolgatón” közösen ismerkedhet gyermek-szülő az intézménnyel
 • A gondozónők otthoni környezetükben is meglátogatják a családot
 • anyás beszoktatással szoktatjuk új környezetükhöz a kisgyermekeket

Egészséges életmód kialakításnál fontos feladatunk, hogy:

 • a személyi higiéné biztosítására szolgáló helyes szokásrendszert kialakítsuk
 • az egészséges táplálás és helyes szokásokat biztosítsuk
 • megfelelő időt, helyet, lehetőséget adjunk a többféle mozgásra
 • biztosítsunk életkoruknak megfelelő időt a szabad levegőzéshez
 • a pihenéshez, alváshoz nyugodt légkört teremtsünk
 • az intézmény egész területén az egészségügyi követelmények betartása, betartatása elengedhetetlen

Fejlődését elősegítő feladatok:

 • a gondozási műveletekhez, a játékhoz, tevékenységekhez kapcsolódó nevelő munkájával a gondozónők hozzájárulnak, hogy
 • értelmi, érzelmi képességeik fejlődjenek
 • elinduljon a szocializáció folyamata
 • legyen egyre önállóbb

Szülőkre irányuló feladatok:

 • ahhoz, hogy a kisgyermekek harmónikusan fejlődjenek elengedhetetlen a szülőkkel való kölcsönös őszinte, hiteles közös nevelés, gondozás összehangolása
 • tiszteletben tartjuk a család és a szülők kompetenciáit, lehetőség szerint támogatjuk őket szülői szerepükben

Kapcsolattartás formái:

 • napi találkozások
 • szülői megbeszélések
 • üzenő füzet
 • nyíltnapok tartása
 • előadások, kiadványok, szakmai könyvek
 • hirdetőtábla
 • közösen szervezett rendezvények

Napi ellátással kapcsolatos feladatok:

 • saját gyermek rendszer: a csoporton belül 1-1 gondozónőnek 6-7 kisgyermeke van, akinek a gondozásáért, nevelésért, ellátásáért különös gondot fordít
 • folyamatos napirend: olyan ritmust alakít ki a kisgyermekek életében, mely során az egyéni szükségleteik teljesülnek. Ehhez megfelelő idő, figyelem, előrelátás szükséges a gondozóiktól, megteremtve a biztonságérzetüket.

Bölcsödei élet

Törekszünk a gondjainkra bízott kisgyermekek magas színvonalú gondozására, nevelésére, korszerű táplálására.Jó minőségű tárgyi feltételeket biztosítunk a gyermekeink fejlődéséhez.
A minőséget a személyi feltételek milyensége határozza meg. nem csak a létszám, hanem a szakmai felkészültség is fontos.Terveinkben szerepel, hogy a jelenleg iskolába járó 2 fő képzése mellett, még egy személyt beiskolázzunk az Eszterházy K főiskola kisgyermeknevel szakára.

A szülők véleményét minőségi munkánk fejlesztő hatása érdekében kérjük ki.
A következő idézetet szem előtt tartva legjobb tudásunk szerint végezzük munkánkat:

„A gyermekek a szeretetben fejlődnek a legjobban.
A gyökerek persze nem látszanak, de tudod,
hogy azok tartják a fát.”
(Görög költő)

Bölcsödei képek

Közzétette: admin.tarnamera