Tarnaméra Község Önkormányzat Képviselő-testülete (3284 Tarnaméra, Árpád u. 6.) a kizárólagos tulajdonában lévő a következő strand és hozzá kapcsolódó ingatlanokat nyilvános pályázat útján történő bérbeadásra ezúton meghirdeti.

Ingatlanok:

1. Tarnaméra 525/4 strandfürdő
2. Tarnaméra 518/2 táborhely
3. Tarnaméra 1052 hrsz. és az 1053 hrsz. üdülő

Pályázat célja: az ingatlanok strand, kemping, táborként történő működtetése a jelenlegi természeti környezet fenntartása mellett, valamint folyamatos távlati fejlesztése.

Pályázati feltételek:

1. Pályázó vállalja, hogy legalább a nagymedencét + körmedencét  legkésőbb 2011. augusztus 01.  megnyitja.
2. 2011. július 31. napjáig elvégzi a pályázati anyagban megjelölt szükséges felújításokat.
3. Vállalja, hogy  a régi bérlő esetlegesen az Önkormányzattal szemben indított peres és nem peres eljárásokban az Önkormányzattal együttműködve eljár, annak érdekeit képviseli és ennek költségeit viseli, valamint elmarasztalása esetén a kártérítés összegét magára vállalja.
4. Vállalja, hogy az 525/2 hrsz-ú ingatlan javára bejegyzett átjárási szolgalmi jogot biztosítja.

Pályázhat: minden gazdasági társaság.

Bérlet időtartama: 50 év

Bérleti díj: a pályázó anyagi lehetőségeihez mérten szabad belátása szerint.

A pályázati anyag megvásárlásának helye és összege: Tarnaméra Község Önkormányzata (3284 Tarnaméra, Árpád u. 6.). A pályázati anyag bruttó 100.000,- Ft megfizetése ellenében vehető át.

A pályázó által benyújtandó pályázati dokumentációnak minimálisan tartalmaznia kell az alábbiakat:

1) A pályázó alábbi adatait:
a) cégnevét
b) székhelyét, elérhetőségét, telefonszámát
c) NAV és önkormányzati igazolásokat, hogy nincs tartozása
2) A pályázati feltételek vállalásait.
3) Az ingatlan hasznosítására, üzemeltetésére, valamint fejlesztésére vonatkozó elképzeléseit.
4) A kínált bérleti díj éves bruttó összegét.

A pályázat benyújtásának helye, módja és határideje:
a pályázatot zárt borítékban „bérleti ajánlat Tarnaméra strand hasznosítására” megjelöléssel 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani Tarnaméra Község Jegyzőjéhez 3284 Tarnaméra, Árpád u. 6.sz. címre 2011. június 20. 12 óráig.

Pályázat elbírálása:

A pályázatot az a pályázó nyeri, aki a legelőnyösebb hasznosítási és üzemeltetési módot, valamint távlati fejlesztési ütemtervet kínálja.

A pályázatokat Tarnaméra Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: a képviselő-testület soron következő 2011. júniusi ülésén.

Az ingatlanokat a pályázati anyagot megvásárlók személyesen is megtekinthetik. A megtekintésre 2011. június 15. napján 10 órakor biztosítunk lehetőséget.

Szerződéskötés feltételei:
a bérleti szerződés a pályázat nyertesével kerül megkötésre. A nyertes pályázó köteles a bérleti szerződést a képviselő-testületi döntést követő 10 munkanapon belül megkötni.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, minden további kárigény kizárásával.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet TÍMÁR LÁSZLÓ polgármesternél az alábbi elérhetőségeken:
– személyesen: 3284 Tarnaméra, Árpád u. 6.sz.
– telefonon: 36/479-101.

Tarnaméra, 2011. június 06.

Tarnaméra Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

Közzétette: admin.tarnamera