október 14, 2011 Egyéb Nincs hozzászólás

A Polgárőr Egyesület rövid történeti bemutatása.

Az Egyesület létrehozásának gondolata már 2003-ban megfogalmazódott többekben, akik aggódva figyelték (személyes érintettségük is volt) a bűnözés alakulását a községben, valamint a rendőrség leterheltségét. E tények hatására megkezdődött az egymás közötti megbeszélés, útkeresés, a lehetőségek latolgatása és esetenként már önkéntes figyelők, járőrök vigyáztak a község biztonságára, nem teljesen eredménytelenül. A megszerzett tapasztalatok alapján egyre többen csatlakoztak a járőrözéshez, s a község lakói elismerték a tevékenységet és biztatást adtak a folytatásra.

E kezdeti lépések végül elvezettek a megvalósításig,2005 augusztusában megtartottuk az első alakuló közgyűlésünket 100 fővel. Ettől kezdve a polgárőrök saját gépkocsijukkal éjszakai járőrözéssel igyekeztek a rendőrség közbiztonsági, bűnmegelőző, közlekedésbiztonsági feladataihoz hozzájárulni. Időközben elkészült az Egyesület Alapszabálya, s bírósági bejegyzéshez szükséges formai és alaki feltételek megteremtéséhez a Közgyűlés újabb döntése kellett – ezt követően 2005. november 9-én a bíróság bejegyezte a Tarnamérai Polgárőr Egyesületet, mint kiemelten közhasznú egyesületet.

2006 januárjától rendszeressé tettük a hétvégi éjszakai járőrszolgálatot, majd ezt folyamatosan bővítettük heti 4-5 alkalomra. E tevékenységet kiegészítendő nappali kerékpáros és gyalogos járőrszolgálatot is bevezettük. A község körzeti megbízottja rendszeresen igényelte a polgárőr járőr részvételét a munkájához, valamint baleseti helyszínek biztosításához. Az Egyesület a tagság körülményeinek figyelembevételével rendszeresen csatlakozott az OPSZ által meghirdetett fokozott szolgálat-ellátási feladatokhoz

Az elmúlt években egyre gyarapodó alkalommal vett részt az Egyesület tagsága a község rendezvényeinek (sport, kulturális, társadalmi) biztosításában.

Az eddigi tevékenységhez kapcsolódóan 2006 novemberétől a Magyar Postával kötött együttműködési megállapodás alapján vállalta az Egyesület az éjszakai járőrözés során a postahely és környékének ellenőrzését, valamint a kézbesítők alkalmankénti kisérését. Sajnos ezeket a tevékenységeket az elmúlt évben nem végeztünk, ugyanis a kiadott postai szerződés nem vette figyelembe az Egyesület kor összetételét, s olyan feltételeket írt elő, amelyeket nem tudtunk teljesíteni.

2007-ben pályázati úton lehetőségünk adódott a községben az egyedül élő, idős emberek lakásának riasztóval való felszerelése s annak időszakos ellenőrzése. Az idős emberekkel való beszélgetések során a konkrét bűnesetekre való felkészítésre és tanácsadásra.

Az Alapszabályban megfogalmazott céljaink mennél teljesebb elérése érdekében 2007-ben együttműködési megállapodást kötöttünk az Önkormányzattal – mely szerződést 2010-ben megújítottuk.
Ugyancsak 2007-ben a Heves megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gyöngyösi kirendeltség hevesi irodájával és Heves Városi Rendőrkapitánysággal írtunk alá együttműködési megállapodást. A település Általános Iskolájával 2010 őszén kötöttünk megállapodást.
Az Egyesület működéséhez az anyagi feltételeket az Önkormányzat, a tagdíj, a támogatók és a pályázatokon elnyert pénzösszegek biztosítják.

Így lehetőség volt a tagság egy tizedének részére polgárőrség feliratú ruházat beszerzésére, a gépkocsikra helyezhető megkülönböztető felirat és fényhíd megvásárlására és a Közgyűlés határozata alapján támogatás kifizetésére a járőr gépkocsi üzemanyag-fogyasztására.

2007 decemberében pályázati úton kapott az Egyesület szolgálati gépkocsit, így saját gépkocsi használatára már ritkábban kerül sor, főként nagyobb létszámú akció (pl.: személykeresés, nagyobb területű rendezvény biztosítási feladatai). Az említett feladatellátás kapcsán jó szolgálatot biztosított az akkor rendelkezésre álló URH készülék, megteremtve a kapcsolat gyors feltételeit. A műszaki feltételek változás miatt jelenleg csak telefon kapcsolat révén folyik a kommunikáció akció idején.

Ugyancsak pályázat kapcsán jutottunk hozzá számítógéphez, nyomtatóhoz, illetve az informatikai felszerelés üzemeltetésére, karbantartására szükséges pénzeszközökhöz.

Az Egyesület tagjai részére rendszeresen minden évben helyi rendezésben polgárőr napot tartottunk, illetve a megyei rendezésű polgárőr napokon, kis létszámmal ugyan, de részt vettünk, ezekkel az alkalmakkal is növelve tagjainkban a közösséghez tartozás érzetét.

Az Egyesület tagsága 2010 decemberében ismételten polgárőr vizsgát tett, s megfelelt a törvényi kötelezettségének

Az Egyesület tagságának eddigi tevékenységét minden fórumon elismerték, tagjaink közül többen névre szóló elismerésben részesültek.

Tarnaméra, 2011-01-12.
Mosányi Imre
az Egyesület elnökhelyettese

Közzétette: admin.tarnamera