Tarnaméra Község Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tarnaméra Község Házi Segítségnyújtás Tarnaméra Községi Önkormányzat szociális gondozó, étkeztetés és házi segítségnyújtás munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3284 Tarnaméra, Árpád utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Idős korú személyek részére házi segítségnyújtás biztosítása az igénybe vevő saját lakókörnyezetében (alapvető gondozási feladatok elvégzése,önálló életvitel fenntartása, higiénés körülmények megtartása, veszélyhelyzetek elhárítása, mentális gondozás, stb.) valamint szociális étkeztetés feladatellátás keretében ebédhordás az igénybe vevő ellátottak lakására. keretében

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXII 1. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, szociális gondozó és ápoló OKJ szakképesítés az 1/2000. SZCSM rendelet szakképesítésre vonatkozó melléklete szerint,
  • Idős ellátás vagy szociális és gyermekétkeztetés területén szerzett szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Középfokú képesítés,
  • Idős ellátás vagy szociális és gyermekétkeztetés területén szerzett szakmai tapasztalat
  • Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkéréséről szóló igazolás, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tímár László nyújt, a 06-36/479-116 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Tarnaméra Község Önkormányzata címére történő megküldésévei (3284 Tarnaméra, Árpád utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1209/2012 , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó, étkeztetés és házi segítségnyújtás.
  • Személyesen: Tímár László, Heves megye, 3284 Tarnaméra, Árpád utca 6..

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Tarnaméra község honlapja – 2012. november 22.
  • Tarnaméra Községi Önkormányzat Körjegyzőség hirdetőtáblája – 2012. november 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Postai úton történő pályázat esetén a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését „szociális gondozó”
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tarnamera.hu honlapon szerezhet.

Közzétette: admin.tarnamera