Tarnaméra -Zaránk Községek Körjegyzősége a „Köztisztviselők jogállásáról szóló” 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Tarnaméra -Zaránk Községek Körjegyzősége Pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Heti 35 órás részmunkaidős foglalkoztatás

A munkavégzés helye: Heves Megye 3284 Tarnaméra, Árpád u. 6. a  körjegyzőség székhelyén.

Ellátandó feladatok: számviteli bizonylatok főkönyvi könyvelésre való előkészítése, elkészítése, analitikus nyilvántartások vezetése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Könyvelési feladatok ellátása, analitikus nyilvántartások vezetése, számlázás, ingatlan kataszter, ingatlan statisztika, leltár, bankszámlák kezelése, és egyéb a jegyző által előírt pénzügyi teendők ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Köztisztviselők jogállásáról szóló” 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, középfokú pénzügyi végzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pénzügyi területen szerzett gyakorlat, szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • közigazgatási alapvizsga megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkéréséről szóló igazolás, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2011. január 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vargáné Tóth Márta körjegyző nyújt, a 06/36-479-116 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tarnaméra – Zaránk Községek Körjegyzősége címére történő megküldésével (3284 Tarnaméra, Árpád u. 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
 • Személyesen: Vargáné Tóth Márta Heves megye 3284 Tarnaméra, Árpád u. 6.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Tarnaméra  Községi Önkormányzat Körjegyzőség hirdetőtáblája – 2011. január 5.

Tarnaméra Község honlapja: www.tarnamera.hu – 2011. január 05.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2011. január 05.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Közzétette: admin.tarnamera