Tarnaméra -Zaránk Községek Körjegyzősége a „Köztisztviselők jogállásáról szóló” 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Tarnaméra -Zaránk Községek Körjegyzősége adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Heti 35 órában Heves Megye 3284 Tarnaméra, Árpád u. 6. körjegyzőség székhelyén
 • Heti 5 órában Heves Megye 3296 Zaránk, Fő u. 21. Körjegyzőség kirendeltségén

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 • A Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 16. pontjában meghatározott pénzügyi igazgatási feladatok, a II. besorolási osztályban.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó adónemek kivetése, kezelése, nyilvántartása. Adók és adók módjára behajtandó köztartozások behajtása, adóigazolások készítése. Kereskedelmi igazgatás, hagyatéki ügyintézés, polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Köztisztviselők jogállásáról szóló” 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, középfokú pénzügyi végzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Önkormányzatnál vagy költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat, 1-3 év gyakorlat

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • közigazgatási alapvizsga megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkéréséről szóló igazolás, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. január 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vargáné Tóth Márta körjegyző nyújt, a 06/36-479-116 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tarnaméra – Zaránk Községek Körjegyzősége címére történő megküldésével (3284 Tarnaméra, Árpád u. 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.
 • Személyesen: Vargáné Tóth Márta Heves megye 3284 Tarnaméra, Árpád u. 6.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Tarnaméra  Községi Önkormányzat Körjegyzőség hirdetőtáblája – 2011. január 5.

Tarnaméra Község honlapja: www.tarnamera.hu – 2011. január 05.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2011. január 05.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Közzétette: admin.tarnamera