AJÁNLÁS

Szeretettel ajánljuk, bemutatkozásunkat mindazoknak, akik ellátogatnak a honlapra, és szívesen ismerkednek a Napsugár Óvodában folyó neveléssel, a gyermekek mindennapi életével..


Molnár Andrásné Toldi Lászlóné
Óvodavezető vezető helyettes

Elérhetőségek

A Napsugár Óvoda bemutatása

„Gondolj a múltra, ha számadást végzel,

a jelenre, ha örömöd van,
a jövőre, mindenben, amit cselekszel.”
/Joubert/

Óvodánkat 1974-ben alapították két csoporttal. Egy régi családi házból átalakított épületben helyezték el az akkor 50 óvodás gyermeket. Néhány év múltán kinőttük az óvodát, de csak 1984-ben válhattunk három csoportossá úgy, hogy egy csoport szolgálati lakásból kialakított szükségférőhelyen kapott elhelyezést, a központi épülettől 400 méterre.
Jelenleg is így dolgozunk, de nagyon szeretnénk, ha egy épületben lehetnénk. Önkormányzat által fenntartott, részben önálló gazdálkodó, önálló munkáltatói joggal rendelkező két épületben működő három csoportos intézmény vagyunk, ahol a gyermeklétszám évekig 100 körüli volt.
Mi fogadjuk a szomszédos község Zaránk óvodás gyermekeit is, akik autóbusszal utaznak naponként. Mint a két település egyetlen óvodája minden gyermeket felveszünk, tiszteletben tartva az óvodai neveléshez való jogukat.

A több éve változtatás nélkül együtt dolgozó nevelőtestület jól felkészült. Érdeklődésünket, beállítódásunkat tekintve jól kiegészítjük egymást. Elkötelezettség és a jövő iránti felelősség vezérli munkánkat magatartásunkat, életvitelünket és emberi kapcsolatainkat. Jellemző az ön és továbbképzés, a szaktudás megújítására törekvés.
Büszkék vagyunk arra, hogy az elsők között lettünk a SOROS Alapítvány „Modell intézménye”, mint a személyiség és gyermekközpontú nevelést megvalósító óvoda.

Óvodánk egy olyan játszó óvoda, ahol a játék meghatározó szerepe nem csak a kijelölt játékidőben érvényesül, nem a tanulási folyamatokhoz kapcsolódóan jelentkezik, hanem úgy áll a központban, hogy hozzá kötődik minden egyéb gyermeki megnyilvánulás, tevékenység.

Egy csoportban Celestin Freinet francia reformpedagógus nevelési elveit alkalmazzuk. A másik két csoportunkban, pedig Zilahi Józsefné – Stöckert Károlyné Óvodai nevelés játékkal, mesével, című programját saját lehetőségeinkre adaptálva dolgozunk.

Személyi feltételek

Az óvodánkban 3 csoport működik melyek vegyes életkorúak, ahol 60 óvodás kisgyermek nevelését tudjuk biztosítani.
A nevelőmunkában 6 óvodapedagógus, 3 dajka, 1 konyhalány, vesz részt.

Nevelési célunk

A gyermek fejlődő személyiségét, valamint életkoronként és egyénenként változó testi, lelki szükségleteit figyelembe véve, a szülők, nevelőpartnereként egy boldog gyermekkor biztosításával teremtjük meg a személyiség szabad kibontakozásának optimális feltételeit, a gyermeki játékszabadság tiszteletben tartásával. Keveset, lassan, jót gyakran ismételve.

Feladataink

  • Egészséges életmód kialakítása.
  • Az érzelmi biztonság.
  • Értelmi nevelés
  • Hátrányos helyzetű gyermekek egyéni, differenciált fejlesztése.
  • Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése.

Mottónk

„Ha megtudjuk engedni a gyereknek, hogy azonos legyen önmagával és barátunk legyen anélkül, hogy megkísérelnénk őt „felnőttrendű tudásunkkal” megformálni vagy megváltoztatni olyanra, amilyennek mi képzeljük, akkor átélheti az egész életre szóló tanulásért folyó emberközpontú nevelés simogató élményeit…”

„Harold C Cyon”

Miért éppen játékkal, mesével…..?

„A játék az ember legsajátságosabb, de nem csak rá jellemző tevékenysége. Az ember egész életét végig kíséri. Aki nem tud játszani az elveszítette önmagát és a világ megismerésének lehetőségét.”

/Almási Miklós/

Az 1990-es években kezdtünk el ismerkedni az alternatív óvodai programokkal, sok előadót meghallgattunk, köztük Zilahiné Katit, aki elvarázsolt, személyiségével, és az általuk készített óvodai programmal.

Szakmai napokon, konferenciákon és nyári találkozókon cserélhettünk ötleteket, tapasztalatokat, ahol

az előadások témája a gyermekközpontú nevelés volt. Ezek után erősödött meg bennünk az a gondolat, hogy ez az, amit mi is szeretnénk, élhettünk a szabad választás lehetőségével
A Játékkal, Mesével nevelő programban találtunk rá azokra a tervezési, szervezési formákra, gyermekeinkkel való együtt tevékenykedésre, amelyben mindannyian jól érezzük magunkat. Játszunk és játszunk miközben felfedezzük a világot és keressük benne a helyünket. Ezt a helyet, pedig a valóság és a vágyak közötti szivárvány hídon átkelve a mesével találjuk meg nap, mint nap. Így mindennapi életünkbe lopja be magát a CSODA. Ennek a csodának mi mindennap részesei vagyunk. A legfontosabb az, hogy minden tettünket a gyermek szeretete vezérelje.
2004. június 26-án országos rendezvényt szerveztünk társrendezőként a Játékkal, mesével nevelő óvónők részvételével, melynek mottója „Édes többlet” volt.

„ Úgy kell a gyermeknek a szeretet, mint növénynek az öntözés. Ha nem kapja meg, elvadul, eldurvul, kezelhetetlenné válik.”
/Hermann Alice/

Az alkotás örömei Freinet-vel

Az 1990-es évek elején, saját tapasztalataink alapján is tudatosult bennünk, hogy a gyerekek sokkal fogékonyabbak a természetes légkört sugárzó helyzetekben, mint a direkt, tanulós ismeretek elsajátításakor. Ekkor ért meg bennünk a gondolat, hogy valami mást szeretnék, az eddigi óvodai hagyományoktól eltérőt a gyermek érdekében. Ország szerte így éreztek az óvónők. Tanulmányoztuk a más-más koncepciójú óvodai programokat, amelyekben az utak, módok különbözőek ugyan, de a cél ugyanaz: a gyerek, a szülő és a pedagógus is jól érezze magát az adott közösségben. Középpontban a gyermekközpontú nevelés állt. Budapesten ismerkedtünk meg a gyakorlatban a Freinet pedagógiával, kiadványokból, könyvekből a módszertanával, majd ezek után ültettük át saját nevelési gyakorlatunkba. A gyerekek is fogékonyak voltak, hiszen a Freinet szellemi nevelés fő törekvése az egyéni, a megismételhetetlen gyermeki személyiség szabad, kényszer nélküli kibontakoztatása.
Ez a pedagógia, sikerélményt nyújtott, folyamatos és folytonos fejlődést biztosítva felnőttnek és gyermeknek egyaránt.
Azóta is a természet és élet közeli öntevékeny nevelést alkalmazzuk. vállalva nehézségeit, örömeit: a gyerekekért és magunkért.

Nagyszerűnek tartjuk, hogy óvodánkban, minden csoport óvónője a saját magához, személyiségéhez közel álló pedagógiával nevelheti a gyermekeket, hiszen így lesz mindennap örömteli és élményekben gazdag.
Napsugár Óvoda

„Egy homokszemben lásd meg a világot
Egy vadvirágban a fénylő eget
Egy órában az örökké valóságot

S tartsd tenyeredben a végtelent”

Farsang Apraja falván: Csibe csoport


Figyelem megérkezett a cirkusz! Maci csoport


Míííííáú, Míííííáú Cica farsang


Állatkert – Jászberény

Közzétette: admin.tarnamera