Tarnaméra Községi Önkormányzat Polgármestere a Képviselőket 2010. november 25-én – csütörtökön – 16 órára a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termébe testületi ülésre összehívja.

NAPIREND:

1.)Önkormányzat és Intézményei 2010. évi költségvetésének ¾ éves beszámolója.
Előadó: Polgármester
Előkészítő: Jegyző, gazdálkodási ügyintéző
2.)A 2011. évi költségvetési koncepció megtárgyalása.
Előadó: Polgármester
Előkészítő: Jegyző, gazdálkodási ügyintéző
3.)Adórendeletek felülvizsgálata
Előadó: Polgármester
Előkészítő: Jegyző
4.)Szociális rendelet módosítása
Előadó: Polgármester
Előkészítő: Jegyző, igazgatási ügyintéző
5.)Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat rendelet módosítás
Előadó: Polgármester
Előkészítő: Jegyző, igazgatási ügyintéző
6.)Arany János tehetséggondozó program
Előadó: Polgármester
Előkészítő: Kassáné Dér Gizella, Kovácsné Zazravecz Ildikó
7.)Bölcsőde Alapító Okirat módosítása
Előadó: Molnár Andrásné
8.)Általános Iskola élelmezési szabályzat
Előadó: Kassáné Dér Gizella isk.ig.

9.)Ivóvízdíj megállapítása 2011. évre
Előadó: Polgármester
Előkészítő: Jegyző, gazdálkodási ügyintéző

10.)Hulladékszállítási díj javaslatok 2011. évre
Előadó: Polgármester
Előkészítő: Jegyző, gazdálkodási ügyintéző
11.)Egyéb ügyek, indítványok

Kérem az ülésen megjelenni szíveskedjenek!
Tarnaméra, 2010. november 19.

TÍMÁR LÁSZLÓ sk.    
Polgármester

Közzétette: admin.tarnamera