Tarnaméra Községi Önkormányzat Polgármestere a Képviselőket 2011. október 26. napján – szerdán – 16 órára a Községháza tanácstermébe képviselő-testületi ülésre összehívja.

NAPIREND:

1.) Beszámoló a község közbiztonsági helyzetéről
Előadó: polgármester
előterjesztő, és meghívott: Hevesi Rendőrkapitányság képviselője

2.) Beszámoló a Tarnamérai Polgárőr Egyesület tevékenységéről
Előadó: polgármester
előterjesztő és meghívott: Az egyesület vezetője

3.) Beszámoló a Tarnamérai Közhasznú Szabadidős Sportegyesület tevékenységéről
Előadó: polgármester
előterjesztő és meghívott: Az egyesület vezetője

4.) Beszámoló a Tarnamérai Nyugdíjas Egyesület tevékenységéről
Előadó: polgármester
előterjesztő és meghívott: Az egyesület vezetője

5.) A község egészségügyi helyzetéről  szóló beszámoló
Előadó: polgármester
előterjesztő és meghívott: Dr. Besenyei Ákos háziorvos

6.) A  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/ 2009. ( III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
Előterjesztő: körjegyző  

7.) Az Általános Iskola Kastély-tantermeinek fűtés korszerűsítéséről
Előadó: polgármester
Előterjesztő: intézményvezető 

8.) Egyebek, javaslatok, indítványok
Előadó: polgármester

Kérem az ülésen megjelenni szíveskedjenek!

Tarnaméra, 2011. október 21.

Tímár László
polgármester

Közzétette: admin.tarnamera