Tarnaméra Községi Önkormányzat Polgármestere a Képviselőket 2011. július 06-án – szerdán 16 órára a Tarnamérai Községháza tanácskozó termébe rendkívüli testületi ülésre összehívja.

1.) A strandfürdő bérleti szerződés-tervezet megtárgyalása
Előadó: Polgármester

Kérem az ülésen megjelenni szíveskedjenek!

Tarnaméra, 2011. július 04.

TÍMÁR LÁSZLÓ sk.    
Polgármester

Közzétette: admin.tarnamera