A helyi adóztatás változásáról

Tisztelt Adózó !

2010. november 25-én megtartott képviselő-testületi ülésen hozott döntés értelmében 2011. január 01-től a telekadó és építményadó helyett a kommunális adó kerül bevezetésre. Ennek értelmében a képviselő-testület megalkotta a 9/2010.(XI.25.) önkormányzati rendeletét a magánszemélyek kommunális adójáról, és ezzel egyidőben hatályon kívül helyezte az építményadóról és a telekadóról szóló rendeleteit.  

A rendelet értelmében, az eddig kivetett építmény és telekadó megszüntetésre került (ezen adó a jövőben nem kerül kivetésre.) Természetesen aki hátralékkal rendelkezik a telekadó vagy építményadó tekintetében, annak a már korábban kivetett adó befizetési kötelezettsége továbbra is fennáll.

Az új adónem a kommunális adó, melyet a rendelet értelmében az alábbi adótárgyakra és összegben kell megfizetni:

  • magánszemély tulajdonában álló lakás, épület, építmény után 4.000,- Ft/év,
  • nem magánszemély tulajdonában álló lakás, épület, építmény bérleti joga után 4.000,- Ft/év,
  • belterületi beépítetlen terület esetében telkenként 3.000.- Ft.

Természetesen az adót továbbra is évi két egyenlő részletben az önkormányzat által kiküldött határozat  vagy értesítés alapján az ehhez csatolt csekken kell megfizetni.

Annak érdekében, hogy a kommunális adó kivetése pontos adatokon alapuló legyen szükséges minden egyes adótárgyra külön – külön új adóbevallást benyújtani.

Mellékelten küldjük a bevallási nyomtatványt, melyet helyrajzi szám alapján, kérjük épületenként és telkenként kitölteni és azt 2011. február 21-ig Önkormányzatunkhoz visszajuttatni szíveskedjék.

Az adóbevalláshoz Megállapodást kitölteni és csatolni csak abban az esetben szükséges, ha az ingatlan tulajdonosa vagy bérlője  és az adófizető egymástól eltérő személy, vagy több tulajdonos esetében a tulajdonostársak megállapodása alapján egy személy vállalja az adó fizetését.

A kitöltéssel kapcsolatos felmerülő kérdéseik, problémáik mielőbbi megoldása érdekében a Körjegyzőség (3284 Tarnaméra, Árpád u. 6.)  2011. február 14. és 2011. február 18. között meghosszabbított ügyfélfogadást tart.

2011. február 14. és 2011. február 18. között minden nap 8. óra – és 17.30. között ügyfélfogadást tartunk.
Ezen időszakban az információnyújtáson túl késséggel segítünk a bevallási nyomtatványok kitöltésében is. Telefon információ kérhető az alábbi számon:  36/479-116, faxon: 36/579-028. A kommunális adóról szóló 9/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelet megtekinthető az önkormányzat honlapján (www.tarnamera.hu), vagy a Községháza hirdetőtábláján.

Segítő közreműködésüket előre is köszönöm !

Tisztelettel:

Vargáné Tóth Márta.
körjegyző

Tarnaméra, 2011. február 9.

Közzétette: admin.tarnamera