Az Országos Villamostávvezeték Zrt. – 1158 Budapest, Körvasút sor 105 – tájékoztatja a lakosságot, hogy 2010. októbertől 2011. év végéig karbantartási, felújítási munkát végez, amely érint néhány magánterületet is.

A munkálatokat az üzemelő távvezetéken vezetékjog alapján végzik. A terepen való mozgás során gépeik esetlegesen taposási kárt okozhatnak az érintett ingatlanokon, amelyért a terület használóját kártalanítás illeti meg. Kártalanítási igényüket a károsodott ingatlanok használói a területen jelenlévő építésvezetőnek személyesen, vagy levélben jelenthetik be a következő címen:

Országos Villamostávvezeték Zrt.
1158 Budapest, Körvasút sor 105.

Közzétette: admin.tarnamera