augusztus 26, 2011 Pályázatok Nincs hozzászólás

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (3284 Tarnaméra, Árpád u. 6.) a kizárólagos tulajdonában lévő alábbi ingatlanát felajánlja értékesítésre nyilvános pályázat útján:

  • tarnamérai 0100/3 hrsz. alatt felvett, 8 ha 9513 m2 területű, 316,15 AK értékű „szántó” művelési ágú külterületi ingatlant

Az értékesítési indulóár: 9.000.000Ft

A pályázatot a legmagasabb árajánlatot tevő pályázó nyeri el.

A pályázatok benyújtásának helye, módja és határideje:
a pályázatot zárt borítékban, a  helyrajzi szám feltüntetésével 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani Tarnaméra Község Jegyzőjéhez, 3284 Tarnaméra Árpád utca 6.sz. címre 2011. szeptember 02-án 10 óráig.

A pályázatok elbírálásának ideje: a benyújtási határidő lejártát követő 5 munkanapon belül.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet Tímár László polgármesternél az alábbi elérhetőségeken:

  • személyesen: 3284 Tarnaméra, Árpád utca 6.szám
  • telefonon: 36 / 479-101, 36 / 479-116
Közzétette: admin.tarnamera