szeptember 19, 2012 Friss hírek Nincs hozzászólás

Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező Tarnaméra 457/2 hrsz alatt felvett, természetben Tarnaméra  Árpád utca 46. sz. alatti –  statikailag életveszélyessé nyilvánított, bontási engedéllyel rendelkező – lakóház, udvar megjelölésű régi óvoda épületét a helyben szokásos módon közzétett  nyilvános pályázat útján értékesítésre meghirdeti.

A képviselő-testület a nyilvános pályázat során az ingatlanra vonatkozó minimum ajánlattételi árat 1 millió Ft-ban határozza meg. A pályázatot a legmagasabb ajánlattevő nyeri el.

A képviselő-testület a nyilvános pályázatot az önkormányzat hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Pályázni 2012. szeptember 21.napjáig (péntek) 12. óráig, a település polgármesteréhez címzett (3284 Tarnaméra, Árpád u. 6.) egy eredeti és egy másolati példányban benyújtott, zárt borítékban elhelyezett „Árpád u. 46. sz. épület vételi ajánlata” felirattal ellátott pályázat benyújtásával lehet. A képviselő-testület a beérkezett pályázatokat következő ülésén bírálja el.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Tímár László polgármesternél a 36/479-116-os telefonszámon, vagy személyesen az alábbi címen lehet: Tarnaméra Község Önkormányzata 3284 Tarnaméra, Árpád u. 6.

Közzétette: admin.tarnamera