A hevesi és füzesabonyi kistérségek összefogásával létrejött Tisza-Tarna-Rima-Menti akciócsoport március 11-én megkezdte Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának kidolgozását. A tervezési folyamat négy mérföldkövön keresztül halad, mintegy 120 napon át. Valamennyi etap végén az aktuális tervet a Helyi Közösséggel is el kell fogadtatni –a következő tervezési fázis megnyílásának feltételeként.

A 6 fős tervezést koordináló csoport (TKCS), illetve a TKCS vezető – Almádi János, Tarnaörs polgármestere – felelőssége, hogy a stratégia az elvárható legmagasabb színvonalon és határidőre elkészüljön. A operatív munkában aktívan részt vesznek még a felállított munkacsoportok, amelyek a releváns prioritások és intézkedések részletes kidolgozásában és szakmai kontrolljában kapnak szerepet. A hevesi HVI Iroda – Nagy Anikó vezetésével – konzultációs, adminisztrációs és ellenőrzési feladatokat lát el, mintegy hátterét adva ennek a komoly, a kistérség fejlődését hosszú távon meghatározó munkának…

Aktuálisan – a helyzetelemzés mérföldkövén túljutva – a prioritások és intézkedések megfogalmazása zajlik: mivel elsődleges törekvésünk egy releváns, a kistérség problémáira választ adó fejlesztési terv kidolgozása, várjuk az akciócsoport területén élő és működő civilek, vállalkozók és önkormányzatok ötleteit a jövőben megvalósítandó ötleteiket, projektjeiket illetően személyesen: Hevesi HVI – Heves, Hunyadi u. 25, illetve írásban: hevesi @vkszi.hu. 

A tartalom mellett a formára is ügyelünk: a TTRM Tervezést Koordináló Csoport, a füzesabonyi HVI, illetve a hevesi HVI a területünkön található általános iskolák 7.-8.osztályosai, valamint valamennyi középiskolása számára LOGO tervezési pályázatot hirdet. Ennek keretén belül olyan terveket várunk, amely jól tükrözi a TTRM akciócsoport területi sajátosságait, törekvéseit. Részletes pályázati kiírás valamennyi iskolájában elérhető lesz, melynek beküldési határideje 2008.május 13., címe: Helyi Vidékfejlesztési Iroda, Heves 3360, Hunyadi u. 25. Fődíj egy digitális fényképezőgép. Valamennyi ötletet szívesen látunk!  

Nagy Anikó

Hevesi Helyi Vidékfejlesztési Iroda

Közzétette: admin.tarnamera