Tarnaméra Községi Önkormányzat a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tarnaméra Községi Önkormányzat Védőnő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3284 Tarnaméra, Mátyás király utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 49/2004.(V.21.) ESZCSM rendelet szerinti feladatellátás

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Védőnő,
  • védőnői munkakörben szerzett – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • részletes, fényképes szakmai önéletrajz; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, képesítést igazoló okiratok másolata; a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez és a pályázati eljárás lefolytatásában részt vevők általi megtekintéséhez, megismeréséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tímár László nyújt, a 36/479-101 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Tarnaméra Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3284 Tarnaméra, Árpád utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 393-4/2014 , valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.
  • Személyesen: Tímár László, Heves megye, 3284 Tarnaméra, Árpád utca 6.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A kinevezésről személyes meghallgatást követően Tarnaméra Községi Önkormányzat polgármestere dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Tarnaméra Község honlapja – 2014. június 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Közzétette: admin.tarnamera