Tarnaméra Községi Önkormányzat a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tarnaméra Községi Önkormányzat szociális gondozó, étkeztetés és házi segítség nyújtás munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3284 Tarnaméra, Árpád utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Idős korú személyek részére házi segítségnyújtás biztosítása az igénybe vevő saját lakókörnyezetében ( alapvető gondozási feladatok elvégzése, önálló életvitel fenntartása, higiénés körülmények megtartása, veszélyhelyzetek elhárítása, renentális gondozás stb. ) és szociális étkeztetés.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, szociális gondozó és ápoló OKJ szakképesítés,
  • Idős ellátás vagy szociális és gyermek étkeztetés területén szerzett szakmai tapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
  • Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak meg kéréséről szóló igazolás, iskolai végzettséget, vagy szakképzettséget igazoló okiratok másolatai

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tímár László nyújt, a 36/479- 101 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Tarnaméra Községi Önkormányzat címére történő megküldésévei (3284 Tarnaméra, Árpád utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1583/2013. , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó, étkeztetés és házi segítségnyújtás.
  • Személyesen: Tímár László, Heves megye, 3284 Tarnaméra, Árpád utca 6.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Tarnamera Község honlapja – 2013. július 12.
  • Tamarnera Községi Önkormányzat hirdetőtáblája – 2013. július 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tarnamera.hu honlapon szerezhet.

Közzétette: admin.tarnamera