Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (3284 Tarnaméra, Árpád u. 6.) a kizárólagos tulajdonában lévő alábbi ingatlanjait felajánlja értékesítésre nyilvános pályázat útján:

  • tarnamérai 0100/3 hrsz. alatt felvett, 8 ha 9513 m2 területű, 316,15 AK értékű „számtó” művelési ágú külterületi ingatlant
  • tarnamérai 457/2 hrsz alatt felvett ingatlant (Árpád utca 46)

Az értékesítési indulóár:

  • 0100/3 hrsz –ú földterület esetén 10.000.000Ft
  • 457/2 hrsz –ú ingatlan estén 3.500.000Ft

A pályázatot a legmagasabb árajánlatot tevő pályázó nyeri el.

A pályázatok benyújtásának helye, módja és határideje:
a pályázatot zárt borítékban, a  helyrajzi szám feltüntetésével 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani Tarnaméra Község Jegyzőjéhez, 3284 Tarnaméra Árpád utca 6.sz. címre 2011. augusztus 22-én 12 óráig.

A pályázatok elbírálásának ideje: a benyújtási határidő lejártát követő 3 napon belül.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet Tímár László polgármesternél az alábbi elérhetőségeken:

  • személyesen: 3284 Tarnaméra, Árpád utca 6.szám
  • telefonon: 36 / 479-101, 36 / 479-116
Közzétette: admin.tarnamera