Boconád,Tarnaméra,  és Zaránk Községi Önkormányzatok Polgármesterei a Képviselőket 2013. március 07-én – csütörtökön 16 órára a TARANAMÉRAI  KÖZSÉGHÁZA tanácskozó termébe közös testületi ülésre összehívja.

1.) A Hevesi Járási Hivatal vezetőjének tájékoztatója
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: hivatalvezető

2.) A Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának felülvizsgálata
Előadó:  Polgármester
Előkészítő: Jegyző, Aljegyző

3.) A Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Előadó: Jegyző, Aljegyző
Előkészítő: Jegyző, Aljegyző

4.)A Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői juttatásáról szóló helyi rendelet felülvizsgálata
Előadó: Polgármester, Jegyző
Előkészítő: Jegyző, Aljegyző

5.) A Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének megtárgyalása
Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: Jegyző, Gazdálkodási ügyintéző

6.) Egyéb ügyek, indítványok

Kérem az ülésen megjelenni szíveskedjenek!

Tarnaméra, 2013. február 28.

KIS ISTVÁN sk.          TÍMÁR LÁSZLÓ sk.     CSINTALAN ISTVÁN sk.
Polgármester              Polgármester              Polgármester

Közzétette: admin.tarnamera