Kohéziós Alap

Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 15. (ÉMO15)

cimerek

Üdvözöljük az „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 15. (ÉMO15)” című projekt oldalán.
Honlapunkon érdekes és aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.


PROJEKT INFORMÁCIÓK

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
A projekt címe: Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 15. (ÉMO15)
Projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00121
Támogatás összege (Ft): 3 793 238 449
Összköltség (Ft): 4 462 633 469
Európai Uniós támogatás mértéke (%-ban): 85%
A projekt megvalósításának kezdete: 2016.09.29.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.10.31.


A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA

Tarnaméra, Nagyfüged és Boconád településeken jelenleg a keletkező kommunális szennyvíz elvezetése nem megoldott. A keletkező szennyvizeket a lakosság zárt és szikkasztó rendszerű szennyvíztárolókban gyűjti. A tárolók ürítése és elszállítása szippantó kocsikkal történik. A települési folyékony hulladék részben a környező szennyvíztisztító telepeken, részben ismeretlen helyen ellenőrizetlenül kerül elhelyezésre.
Mivel a településen a fentiek szerint a szennyvízgyűjtő aknák nem vízzáró kivitelűek, ezért közelítőleg a keletkező szennyvíz 80-85 %-a talajba szivárog.
Jelen projekt keretében kerül kiépítésre az agglomeráció szennyvízelvezető hálózata, valamint az azon érkező szennyvizet befogadó tisztító telepe.

A FEJLESZTÉSI IGÉNY MEGHATÁROZÁSA

A fejlesztési szükségletet a helyi, regionális, országos vagy európai uniós szintű szakpolitikai programok, tervek alapozzák meg, valamint a fejlesztés szükségszerűségét hatályos jogszabályok támasztják alá.
Magyarország egyik kiemelt vízminőségi feladata a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Program megvalósítása. Jelen projekt a Tarnamérai szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvíztisztításnak megoldására jött létre, hiszen a fejlesztés szükségessége és gazdaságossága indokolható, a szennyvízelvezetés és tisztítás lehetőségének megteremtése elengedhetetlen.
Az Önkormányzatok számára a szennyvízközmű-fejlesztés elengedhetetlen feltétele a további településfejlesztési elképzelések megvalósításának, a települési környezet minőségének javítása és a felzárkózás lehetősége is indokolja a fejlesztés szükségességét. A terület- és településfejlesztési tervekhez kapcsolódóan a projekt megvalósítása a települések településszerkezet változásához nem vezet.

Műszaki/gazdasági eredetű szükségszerűség

A települések jelenleg sem csatornahálózattal, sem szennyvíztisztító teleppel nem rendelkeznek, ennél fogva a projekt megvalósítása mind műszaki, mind gazdasági szempontból elengedhetetlen.

Szennyvízgyűjtő-hálózat
A csatornázandó területek Tarnaméra, Nagyfüged és Boconád belterülete, az alábbiak szerint:

Tanaméra:
 • lakóingatlanok száma (KSH szerint) 717 db
 • ivóvízbekötések száma 780 db
  • lakóingatlanok 732 db*
  • intézmény, egyéb gazdálkodó 48 db
 • szennyvízbekötések száma 774 db
  • lakóingatlanok 726 db
  • intézmény, egyéb gazdálkodó 48 db
*Az elmúlt évben történt telekosztások figyelembevételével.

Nagyfüged:
 • lakóingatlanok száma 711 db
 • ivóvízbekötések száma 702 db
  • lakóingatlanok 675 db
  • intézmény, egyéb gazdálkodó 27 db
 • szennyvízbekötések száma 678 db
  • lakóingatlanok 651 db
  • intézmény, egyéb gazdálkodó 27 db
Boconád:
 • lakóingatlanok száma 639 db
 • ivóvízbekötések száma 634 db
  • lakóingatlanok 610 db
  • intézmény, egyéb gazdálkodó 24 db
 • szennyvízbekötések száma 630 db
  • lakóingatlanok 606 db
  • intézmény, egyéb gazdálkodó 24 db

Társadalmi eredetű szükségszerűség

A projekt által fejlesztendő tevékenység társadalmi szükségességét az alábbi indokok teszik megalapozottá:
 • A nem megfelelő alapinfrastruktúra a településfejlesztési lehetőségeket korlátozza.
 • A nem megfelelő szennyvízkezelés egészségügyi kockázatai a projekt megvalósítását indokolják.
 • A beruházás megvalósítása révén hozzájárul a helyi, tágabb értelemben a regionális környezeti, egészségi állapot javulásához.
 • A projekt a felszíni és a felszín alatti vizek terhelésének, a környezeti elemek állapot-romlásának csökkentését, hasznosíthatósági lehetőségeinek növelését célozza.
 • Az ökológiailag kedvezőbb környezet megteremtésével növekszik a lakosság komfortérzete, életminőségük növekszik.
 • Az összkomfortos lakókörnyezet növeli az egyes ingatlanok értékét, fokozza a település lakosságmegtartó képességét.

AZ ELÉRNI KÍVÁNT CÉLOK AZONOSÍTÁSA

A projekt célja egy korszerű szennyvíztisztító telep, valamint szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése és a hálózatra történő rákötés lehetőségének biztosítása a települések lakossága részére. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.

KAPCSOLAT

Boconád Községi Önkormányzat
Kis István polgármester

Nagyfüged Községi Önkormányzat
Juhász Jánosné polgármester

Tarnaméra Községi Önkormányzat
Tímár László polgármester

up